Fornuften vant

04.06.2024
Ernst Eielsen (Opplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk Rogaland) og Silje Sandven (Opplæringskontor Salg/service/IT) er lettet over at regjeringen har lyttet, og snudd på punktet om opplæring og oppgaver opplæringskontorene kan gjøre. Foto: Aleksander N. Zecevic.
- En seier for lærlingene, bedriftene og fagopplæringen.
Lærebedrifter og opplæringskontor har i lang tid samarbeidet om opplæring. Det kan de fortsette med, slår forskriften til ny opplæringslov endelig fast. 

-Regjeringen jobber på flere fronter for å styrke fag- og yrkesopplæringen. Opplæringskontorene er viktige for å sikre et bredt tilbud av læreplasser med høy kvalitet over hele landet, blant både små og store bedrifter, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun i en pressemelding.

Fra høsten gjelder ny opplæringslov. I dagens lov har det ifølge departementet vært uklart om det har vært lærebedriften eller opplæringskontoret som har hatt ansvar for opplæringen. Den nye opplæringsloven som Stortinget har vedtatt fastsetter at det er lærebedriften som har ansvaret for opplæringen og arbeidsforholdet til lærlingene. Opplæringskontorene kan likevel fortsatt bistå med gjennomføring av opplæring, og de kan bistå med ulike oppgaver som avlaster lærebedriftene på en god måte. Den nye forskriften omtaler dette nærmere.

-Opplæringskontorenes bidrag til fag- og yrkesopplæringen er svært verdifullt, og opplæringskontorene skal fortsatt spille en viktig rolle. Lærebedrifter og opplæringskontor har i lang tid samarbeidet om opplæring, og det går tydelig fram av den nye forskriften at de fortsatt kan gjøre det. Det er bra for alle parter, ikke minst lærlingen, at det er tydelig hvem som har ansvar for hva, sier Nordtun.

Daglig leder Silje Sandven i Opplærinskontoret Salg/Service/IT på Haugalandet er glad for at opplæringskontorene fortsatt skal spille en viktig rolle for bedrifter og lærlinger.

- At opplæringskontorene nå får klarsignal til å fortsatt kunne utføre dette arbeidet for våre medlemsbedrifter, er avgjørende for å sikre at lærebedriftene kan fortsette å ta inn lærlinger. En seier for lærlingene, bedriftene og fagopplæringen, sier Sandven.

Avdelingsleder Ernst Eielsen i Opplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk i Rogaland fylke er enig med Sandven.

-Opplæringskontorene ble opprettet på initiativ av bransjen og de ulike bedriftene. Ønsket var å ha en samarbeidspart som tok ansvar for organisering av opplæringen, på vegne av lærebedriftene. Dette var et grep fra bransjen, for å sikre kvalitet i opplæringen. Opplæringskontorene tilbyr eksempelvis kurs, veiledning, fagsamlinger, organisering av manglende teori og kvalitetssikrer dermed opplæringen i sine medlemsbedrifter, sier Eielsen

Lærebedriftene har vært tydelige i sin tilbakemelding, de har ikke kapasitet til å løse hele jobben selv. Mange bedrifter vurderte det slik at de ikke lenger ville ha mulighet til å ha lærlinger uten et opplæringskontor som bistår med ulike oppgaver som avlaster lærebedriftene på en god måte. At regjeringen har lyttet, og snudd på punktet om opplæring vil sikre videre tilgang på læreplasser og fagarbeidere i årene fremover.

To ganger har Stortinget stemt ned regjeringens forslag om å endre de viktige opplæringskontorenes status. I det siste høringsnotat forsøkte regjeringen igjen. Admininstrende direktør i Næringsforeningen Haugalandet, Bernt Jæger, er også fornøyd med at regjeringen har snudd i denne saken.

-Vi gav innspill på høringen der vi var tydelige på at modellen med opplæringskontor fungerer på en utmerket måte i Rogaland. Rogaland er det fylket med høyest gjennomføring i fagopplæringen, og det fylket med høyest innsøking til yrkesfag. Det er etter vår mening bevis for at modellen med opplæringskontor fungerer utmerket. En hadde rokket med hele modellen som har gitt størst suksess i landet om en gjennomførte de endringene som var foreslått, sier Jæger.

-Målet i fagopplæringen må og skal være å få gjennom flest mulig ungdommer og voksne til en fullført utdanning gjennom et fagbrev. Det har historien vist i Rogaland at gjøres best gjennom dagens ordning og modell, avslutter Jæger.


 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund