Geminor med rekordvolum

17.08.2023
Administrerende direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad.
Passerte 1 million tonn avfall til gjenvinning i første halvår
Etter de første to kvartalene av 2023 kan gjenvinningsselskapet Geminor skilte med nytt rekordvolum i avfall til gjenvinning. Gruppen opplevde en betydelig vekst i det europeiske markedet, og håndterte for første gang over 1 million tonn avfall på et halvår, melder selskapet i en pressemelding.

Geminor håndterte i første halvår 2023 (K1 og K2) totalt 1 097 152 tonn avfall til gjenvinning i Europa. Det er det største volumet som gruppen noen gang har rapportert for et halvår.

Sammenlignet med tonnasjen fra samme periode i fjor, der volumet totalt endte på 870 773 tonn, er økningen på betydelige 26 prosent.

– Vi gikk inn i 2023 med en viss spenning knyttet til utviklingen av den europeiske økonomien og avfallsmarkedet spesielt. Derfor gir det en stor dose inspirasjon å se at vi totalt sett oppnår en kraftig vekst i vår håndtering av ulike avfallsfraksjoner i markedet, sier adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.

Hovedandelen av tonnasjen består fortsatt av RDF og SRF til energigjenvinning, etterfulgt av trevirke til materialgjenvinning.

– Årsaken til veksten er i hovedsak at vi tar nye markedsandeler i en periode med noe redusert tilgang på avfall. Samtidig har det i hele 2023 vært høy etterspørsel etter avfall til energigjenvinning, noe våre avdelinger i Italia og Polen har bidratt til å løse. I det første halvåret av 2023 har vi i større grad enn tidligere sett betydningen av å være regionalt til stede i Europa for å sikre volumer og leveranser, sier Vikingstad.

Stor vekst i UK og Polen
Den klart største veksten i tonn står uansett det britiske markedet for. Geminor UK øker totalvolumet i første halvår med hele 63 prosent, til drøye 380 000 tonn sammenlignet med fjoråret. Avdelingen i Italia fortsetter å vokse, og øker sin tonnasje med 110 prosent til nærmere 179 000 tonn. Likevel er det Geminor Polen som vokser mest i prosent, og har mer enn tredoblet sin håndtering av avfallsfraksjoner i K1 og K2 sett opp mot fjoråret.

Hva gjelder importvolumer, er Sverige fortsatt det største markedet. Her importerte Geminor drøye 292 000 tonn avfall til gjenvinning. Danmark følger på andreplassen med 243 000 tonn, men kan vise til den høyeste veksten med nærmere dobling av importen. Tyskland øker også betydelig, fra 62 000 til 100 000 tonn. Geminor importerte drøye 60 000 tonn avfall til gjenvinning til Norge i første halvår 2023.

Norge ikke lenger største marked
Til tross for rekordtallene er det enkelte markeder der Geminor sin tonnasje faller noe i første halvår. Alle de nordiske landene, samt Tyskland, opplever en moderat nedgang i volumer.

– Markedsutviklingen har gjort at Norge, med sine 305 000 tonn i første halvår, for første gang ikke er Geminors største marked. Denne posisjonen er nå overtatt av Geminor UK. Om vi ser på de ferskeste tallene, har vår avdeling i Storbritannia passert 100 000 tonn bare i juli måned, noe som ingen avdeling har klart tidligere. Også Italia fortsetter veksten, og passerte i juli måned hele 50 000 tonn, sier Vikingstad.

– Totalt sett er vi godt fornøyde med status så langt i år. Vi hadde aldri vært hvor vi er uten en betydelig innsats fra vår stadig voksende organisasjon, noe som gir oss troen på at 2023 skal bli et godt år samlet for Geminor, avslutter adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.

Om Geminor:
Geminor AS ble opprettet på Karmøy i 2004 og er et internasjonalt gjenvinningsselskap som sørger for material- og energigjenvinning av ulike typer avfall i det Europeiske markedet. Geminor håndterer alt fra refuse-derived fuel (RDF) og solid recovered fuel (SRF) til farlig avfall, avfallstrevirke, papir, papp, plast og annet avfall. Geminor har behandlingsanlegg og kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland, Polen, Frankrike og Italia, og sysselsetter rundt 100 fagpersoner. Selskapet håndterte rundt 1,82 millioner tonn avfall i 2022 og har kontrakter med rundt 350 avfallsprodusenter og 260 forbrennings- og gjenvinningsanlegg. Geminor har en årlig omsetning på rundt 155 millioner euro.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund