Geminor passerer 100 ansatte

02.10.2023
Gjenvinningsselskapet Geminor vokser seg stadig større

Geminor, en ledende aktør innen gjenvinning og resirkulering, er stolt av å annonsere en betydningsfull milepæl. I løpet av oktober 2023 har organisasjonen nådd over 100 ansatte, markeringen av en raskt voksende virksomhet som opererer i ni europeiske land.


Siden oppstarten i 2004 har Geminor vært kjent for sin entreprenørmentalitet, dynamikk og tilpasningsdyktighet. Denne veksten, som er mest fremtredende i de nyere markedene i Sør- og Øst-Europa, gir selskapet økt faglig ekspertise og operativ kapasitet.


CEO Kjetil Vikingstad uttrykker ambisjonen om å bevare entreprenørånden til tross for veksten i størrelse og geografisk spredning. "Vi merker at en voksende organisasjon gir oss mer 'muskler' og byr på nye muligheter for ekspansjon," sier han.

Geminors ekspertise dekker nå et bredt spekter av områder, inkludert håndtering og prosessering av ulike typer avfall, logistikk, finans og salg av gjenvinningstjenester i Norge og Europa.


Den økte bemanningen har også ført til endringer i lokasjoner, med utvidede og nye kontorer i Storbritannia, Polen og Italia, som er de største utenfor Norge. Vikingstad påpeker at denne veksten stiller nye krav til kommunikasjon, samarbeid og drift.

Geminor fokuserer også på å styrke kompetansen rundt TFS-håndtering (Transport av Farlig Avfall) i lys av stadig strengere regelverk i mange land for å bekjempe avfallskriminalitet.


Til tross for veksten er det viktig for Geminor å beholde sin unike kultur og entreprenørånd. Vikingstad gleder seg over økningen i kvinneandelen i selskapet, som snart vil utgjøre en tredjedel av de ansatte, et imponerende tall i bransjesammenheng.

Geminor fortsetter å forfølge sin strategi om å være en betydelig aktør i den internasjonale gjenvinningsindustrien, samtidig som de opprettholder sine kjerneverdier og entreprenørånd.

Arbeidsmarked
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund