Gode tegn for økonomisk vekst

05.02.2024
En engasjert Kjersti Haugland kunne fortelle om lysere utsikter for kjøpekraften på frokostseminaret til Nærigsforeningen i samarbeid med DNB.
-Alt peker i retning på økt kjøpekraft i årene fremover, sa sjefsøkonom i DNB Kjersti Haugland
Norges mest treffsikre økonom det siste året, Kjersti Haugland fra DNB, holdt et glimrende foredrag om de økonomiske utsiktene for godt over 100 oppmøtte på frokostseminaret til Næringsforeningen i samarbeid med DNB sist uke.
-Vi forventet ikke den renteøkningen det faktisk ble da vi kikket inn i glasskulen i starten av 2023, vi tok ikke godt nok i, sa Haugland.

Sentralbankene sin bekymring den siste tiden, har blant annet vært den høye inflasjonen. Denne ser det nå ut som flater ut og går ned. Haugland tror sentralbankene vil senke rentene senere, saktere og mindre ned enn det markedene priser inn.
-Vi skal ikke ha en rask rentenedgang, renten skal sakte, men sikkert ned. Grunnen til dett er først og fremst begeistring for den fallende inflasjonen.

Det vil hjelpe for mange bedrifter og husholdninger når renten etter hvert skal nedover.
-Vi tror det første kuttet kommer i juni. For at dette skal skje er vi avhengig av at økonomien ikke knekker i USA og Europa. Muligheten for det er liten, sa Haugland.

Det er gode tegn for økonomisk vekst i årene fremover i Norge ifølge nøkkeltall. Det er et sterkt arbeidsmarked, lav ledighet og en forventer et godt lønnsoppgjør.
-Alt peker i retning på økt kjøpekraft i årene fremover i Norge og eurosonen. Når rentekuttene kommer, vil dette spesielt hjelpe varehandel og bygg og anleggsbransjen. Kjøpekraften vi stige igjen etter betydelig fall i de to foregående årene, sa en entusiastisk Haugland.

Svein Rune Jordheim, DNB Markeds FICC, kunne bekrete etter Haugland sitt innlegg at å spå fremtidig rente er vanskelig. Hans budskap var at det ikke er realistisk å vite sikkert hvor renten skal. Han slo videre fast at rentesikring ikke er et "veddemål mot banken"; fastrenter bestemmers i et toveis marked,  og at rentesikring kan være avgjørende for å stå gjennom en periode med høyere renter.

Lars Inge Hellestveit, verftsdirektør Aibel Haugesund, bekreftet at de virkelig er i flytsonen. De har flere store prosjekter som er lett synelige i bybildet og flere kommer. Det er en dreining mot flere prosjekter innen fornybar energi. Og når det verdensledende verftet gang på gang leverer på tid, kvalitet og kostnader, ser det lyst ut for verftet og regionen.

Håkon L. Vevang, kommersiell direktør i Edda Wind, fortalte at havvind ikke er noe som kommer, men noe de jobber med daglig. Og utsiktene for Edda Wind er meget gode. Det kommer store vindparker i årene fremover, der Edda Wind vil være med og ta en ledende posisjon. Det er behov for flere båter i dette markedet, og her vil Edda Wind være en verdensledende aktør.

 
Svein Rune Jordheim, DNB Markeds                                         Lars Inge Hellestveit, Aibel                                                        


 
Håkon L. Vevang, Edda Wind                                                     Arrangementet fikk svært gode tilbakemeldinger

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund