Godt arbeidsmarked på Haugalandet

05.02.2024
Elisabeth Lie Nielsen, leder i NAV Marked Nord-Rogaland, melder om fortsatt lav arbeidsledighet på Hauglandet.
Lav ledighet også i starten på året i regionen.
1 598 personer på Haugalandet var registrert som helt arbeidsledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av desember. 1031 av dem, eller 1,7 prosent av arbeidsstyrken, er helt ledige. I Rogaland er 1,9 prosent av arbeidssøkerne helt ledige. Den nasjonale ledigheten er på 2,1% ifølge en pressemelding fra NAV.

Elisabeth Lie Nilsen, leder for MAV Marked Nord-Rogaland er glad for de positive tallene:
-Nasjonalt og regionalt i nyhetsbildet snakkes det nå en god del om økning i antall midlertidige permitteringer blant annet innen bygg og anlegg. Vi ser ikke dette tydelig i ledighetstallene våre på Haugalandet enda. Vi har ikke mottatt noen større varsler angående nedbemanning heller i januar. De få vi har mottatt dreier seg om svært få eller enkeltpersoner. Antallet permitterte er likevel gått noe opp, men altså ingen store tall å varsle om her enda, sier Lie-Nilsen.
 

Av de 7 016 utlyste stillingene i Rogaland var 1 729 av dem på Haugalandet. Det er en oppgang på 11 prosent fra i fjor. Dette er faktisk igjen en ny rekord – og ett svært høyt antall av dem er offentlig utlyste stillinger.
 

Flest utlyste stillinger var det innen helse, pleie og omsorg med 562 ledige stillinger. Industriarbeid hadde 273, mens bygg og anlegg hadde 106 ledige stillinger. Halvparten av stillingene er utlyst av arbeidsgivere i Haugesund kommune.
 

-De store utlysningstallene nå tidlig på året, gjenspeiler også at både lærlingejobber og sommerjobber lyses ut av mange. Så det er viktig å være raskt ute om en ønsker å søke på denne type jobber. Det er spesielt de offentlige virksomhetene som lyser ut disse typene jobber så tidlig, men også en rekke av de store bedriftene i regionen gjør det samme, sier Lie Nilsen. 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund