Har du innspill må du si ifra!

15.08.2023
Avdelingsleder plan i Haugesund kommune, Kent G. Dagsland Håkull, inviterer til to nye medvirkningsmøter nå som arealdel til kommuneplan er ute på høring. 
Haugesund kommune inviterer til medvirkningsmøter ifm. arealplanen
Det var et godt oppmøte og stort engasjement da Enhet for byutvikling i Haugesund kommune inviterte til forrige medvirkningsmøte i januar i år. Tema var Arealbruk for næringsliv og handel i Haugesund.

Her kan du lese noen av reaksjonene blant noen av deltakerne på møtet.

Noen av innspillene som kom inn ble hørt og tatt med i planen som nå er ute på høring. Etaten inviterer imidlertid til flere møter nå før fristen går ut. Begge skal avholdes på Haugesund Folkebibliotek.

Det første kan du få med deg søndag 20. august kl. 15-16:30. Tittel på dette er «Pensjonistbyen?». På dette møtet blir det 10-minutters innlegg og refleksjoner faglig og politisk, blant annet fra Alise Vea, virksomhetsleder bolig, Tor Inge Eidesen som leder Utvalg for plan og miljø, og Karoline Sjøen Andersen, som er utvalgsmedlem.

Det er også satt opp et møte onsdag 30. august kl. 19-21.

Avdelingsleder plan, Kent G. Dagsland Håkull, håper flest mulig stiller på et av, eller begge, møtene.

– De som har innspill må si ifra innen høringsfristen 11. september. Om ikke i offentligheten på møtene, så uansett skriftlig. Hvis det ikke kommer noen særlige innspill, tenker vi at folk har aksept for forslaget, sier Håkull.

Møtene har også en annen agenda.

– Vi har et stort ønske om at det skal regjere en forståelse for hvorfor det blir som det blir. Arealplanen blir gjeldende når vedtatt, og selv om ikke alle nødvendigvis er enige i absolutt alt i den, så har vi et behov for at man skal forstå hvorfor enkelte valg blir gjort. Det har blant annet med klimaforandringer, transportutfordringer og annet å gjøre, avslutter Håkull.

Her kan du lese mer om Haugesund kommunes planforslag for kommuneplanens arealdel.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund