Haugaland Kraft fusjonerer inn Energiselskapet Odda AS

02.12.2021
Konsernsjef i Haugaland Kraft, Olav Linga.
Styrene i Energiselskapet Odda og Haugaland Kraft har vedtatt at de to selskapene skal slås sammen.
Enigheten har kommet i stand etter en strukturert prosess hvor bl.a. Haugaland Kraft i mars 2021 ble invitert til å gi bud på å overta Energiselskapet Odda AS. Oppgjøret for Energiselskapet Odda vil være i form av aksjer i Haugaland Kraft AS.
Alle ansatte i Energiselskapet Odda er sikret garanti for videre arbeid i Haugaland Kraft. Partene mener at sammenslåingen vil ha en rekke positive virkninger. Forsyningssikkerhet og beredskap styrkes gjennom sammenslåingen og arbeidsplasser sikres. Transaksjonen medfører tilførsel av nye arbeidsoppgaver og arbeidsplasser.
Energiselskapet Odda er 100 % eid av Ullensvang kommune. Konsernet består av morselskapet Energiselskapet Odda AS med datterselskapene Odda Energi Nett AS som eier og driver regionalnettet og distribusjonsnettet i Ullensvang kommune, Odda Kraft AS som driver med salg av strøm og tjenester samt bredbåndsselskapet HardangerNett AS som forestår utbygging og drift av fiberoptisk bredbånd. Konsernet har hovedkontor i Odda og kontor i Røldal. All virksomhet vil integreres i Haugaland Kraft konsernet.

- Kraftbransjen står ovenfor store strukturelle endringer og behovet for investeringer i nettet er store i de kommende år, uttaler konsernsjef i Haugaland Kraft, Olav Linga.
Han peker på at integreringen av nettet inn i Haugaland Kraft vil sikre og styrke både regionalnettet og distribusjonsnettet. Haugaland Kraft vil også tilføre regionalnettsoppgaver til Ullensvang Kommune som igjen vil trygge arbeidsplasser og kompetansemiljøet i området. Odda vil bli et knutepunkt for Haugaland Kraft sin satsing i Hardanger både når det gjelder nettvirksomhet, el-billading, solceller, smart solcellebelysning samt utbygging av fiber, sier Linga.

- Vi opplever stadige innstramninger i reguleringsregimet for nettselskapene, og stadig sterkere konkurranse innen de øvrige områdene, sier administrerende direktør i Energiselskapet Odda, Per Bjarne Mosdal. For å sikre videre utvikling av virksomheten i Ullensvang kommune og ivareta kundene, eier og ansatte på best mulig måte vurderte vi denne løsningen som den rette for Energiselskapet Odda. Avtalen gir Ullensvang kommune og de ansatte gode vilkår, herunder for sikring av eksisterende og nye arbeidsplasser og videreutvikling av aktivitet og forretningsområder i Ullensvang kommune, avslutter Mosdal.

Sammenslåing av selskapene er planlagt med virkning fra 1. januar 2022 med forbehold om godkjenning av eiere i begge selskap.

Bilde under: Administrerende direktør i Energiselskapet Odda, Per Bjarne Mosdal 
Energi
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund