Haugesund-bedrift skal løfte havvindkompetansen

06.06.2023
Fra venstre: Per Godfroji (RWE), Ragnhild Bjerkvik (AOF Vestlandet-Agder) og Geir Martin Bakken (NTE)
Lokal bedrift inngår intensjonsavtale om å utvikle utdanningstilbud
AOF Vestlandet – Agder, med hovedkontor i Haugesund, og Utsira Nord-konsortiet RWE, Havfram og NTE har inngått en intensjonsavtale om å utvikle utdanningstilbud for å øke kompetanse, ekspertise og ferdigheter innen havvind.

-Flytende havvind er fremdeles en ny teknologi, og kompetansen må løftes om Norge skal ta igjen forspranget globalt, skriver selskapene i en pressemelding.

̶ Vi ønsker å støtte opp om og utvikle norsk vindkraftekspertise. AOF Vestlandet – Agder har både kompetanse og lokal ekspertise som vil være uvurderlig inn i dette arbeidet, sier Per Godfroij, leder for prosjektet i RWE.

Selskapet er blant verdens fremste på havvind og driver i dag 19 havvindparker i Europa.

Sammen med partnerne NTE og Havfram, jobber RWE for å bygge ut flytende havvind på Utsira Nord, rundt 25 kilometer vest for Karmøy. RWE har allerede lansert et program for å videreutvikle og knytte sammen norsk leverandørindustri gjennom samarbeid og åpenhet. Samarbeidet med AOF Vestlandet -Agder blir et viktig neste steg i arbeidet.

AOF Vestlandet – Agder har hovedkontor i Haugesund, og avdelinger i Bergen, Stavanger, Førde og Kristiansand. Selskapet har en omfattende kurs- og utdanningsvirksomhet for styrking av kompetanse i arbeidslivet. Sammen med RWE skal de altså nå utvikle utdanningstilbud innen havvind, som både enkeltpersoner og norske bedrifter kan benytte seg av.

̶ Norge har noen av verdens fremste offshoreeksperter her i Haugesund-området allerede. Vi vil bidra til at de også blir verdensledende på havvind, sier Geir Martin Bakken i NTE.

̶ Satsningen vil både fremme lokale leverandører og bygge konkurranseevne for eksportindustrien. Vi håper og tror initiativet vårt vil skape positive lokale ringvirkninger i Haugesund og for hele Vestlandet, sier Felipe Nunes i Havfram.

̶ Intensjonsavtalen bygger på styrkene til begge parter. Vi gleder oss til det videre samarbeidet med konsortiet, sier Ragnhild Bjerkvik i AOF Vestlandet - Agder.
 

Planlegger gratis kurstilbud til innbyggere på Utsira


Om RWE, Havfram og NTE får tildelt Utsira Nord, har de flere planer på blokka. Sammen med AOF Vestlandet – Agder ønsker de å tilby gratis kurs og opplæring som vil gi relevant kompetanse for de som ønsker å videreutdanne seg for å jobbe med havvind.

–Lokale innbyggere har en helt egen kunnskap om og kjennskap til havområdet, og mange jobber allerede innenfor maritim industri, fiskeri eller offshore. Vi mener de kan være en viktig ressurs for prosjektet vårt, og vil gjerne ha flere med på laget, sier Godfroij.

Om Utsira Nord-konsortiet RWE, Havfram og NTE

Om RWE
RWE er en av verdens største utviklere og operatører av havvind, og driver i dag 19 havvindparker i Europa. Med over 20 års erfaring som en industriell og langsiktig utvikler som tar ansvar for utvikling, bygging og drift av bunnfast havvind, er vi sikre på at vi vil kunne overføre vår kunnskap og erfaring til utvikling av flytende havvind. For å innhente erfaring tidlig, deltar RWE i det høyprofilerte TetraSpar-prosjektet, verdens første fullskala flytende demonstrasjonsanlegg for flytende havvind, som er satt opp langs Norskekysten.

Om Havfram / Kontiki Winds
Havfram ble etablert som et rendyrket havvindselskap i 2022. Selskapet utnytter kunnskap fra flere tiårs global erfaring som tidligere installasjonsselskap innen olje og gass, kombinert med ekspertisen til et team av spesialister på havvind og shipping.
Havfram tilbyr en rekke tjenester innen havvind, deriblant transport-, installasjons- og utviklingstjenester.
Havfram opererer gjennom to heleide datterselskaper: Havfram Wind, som leverer offshore vindinstallasjonsekspertise til det globale markedet som eier og operatør av Wind Turbine Installation Vessels (WTIVs); og Kontiki Winds, som fokuserer på tidlig utvikling av havvindparker og elektrifisering av fossile operasjoner ved bruk av flytende havvind.
Teamet i Kontiki Winds (som er del av Havfram-gruppen) er partner i konsortiet sammen med RWE og NTE. Havfram brenner for å bygge en renere og mer bærekraftig fremtid gjennom utviklingen av nye vindkraftprosjekter til havs.

Om NTE
NTE har produsert fornybar energi fra vannkraft i over 100 år, og er den største leverandøren av fornybar energi nord for Dovre. Selskapet er eid av 19 norske kommuner.
NTE produserer og leverer energi fra fornybare energikilder og bidrar til å redusere Norges karbonavtrykk gjennom bygging av ny, fornybar energiproduksjon. Med forankring i lokalsamfunnet, kan NTE tilby skreddersydde energiløsninger og utforske innovative muligheter innen energieffektivitet og smart energibruk. NTE jobber kontinuerlig for en renere og mer bærekraftig fremtid for Trøndelag og hele Norge.

Om AOF-Vestlandet-Agder
AOF Vestlandet–Agder driver en omfattende kurs- og utdanningsvirksomhet for voksne innen fagskole, videregående opplæring, bedriftsinterne opplæringstiltak og andre kompetansehevende tiltak mot arbeidslivet. AOF Vestlandet-Agder har fagområdeakkreditering til høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) innen helse- og oppvekstfag og økonomisk-administrative fag.
AOF Vestlandet-Agder har årlig ca. 1200 fagskolestudenter og rundt 4000 kursdeltakere som fullfører utdanning, fagbrevopplæring eller annen type kompetansehevende tiltak. Hovedkontoret ligger i Haugesund, med avdelingskontor i Kristiansand, Stavanger, Bergen og Førde. 
 
Teknologi
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund