Hindrer transport av varer

16.03.2021
Bente Hetland, adm.dir NCL, bekymrer seg over at mangelen på containere vil kunne slå ut negativt for bedrifter på Haugalandet.
En akutt mangel på containere skaper utfordringer for næringslivet på Haugalandet
Korona-epidemien fører til at det mangler containere på verdensmarkedet. Dermed blir varer kraftig forsinket til kundene over hele Europa. Næringsforeningen har snakket med representanter fra befraktere, byggenæring og detaljhandelsaktører på Haugalandet som nå opplever utfordringer med situasjonen:
 
Tore Gautesen- Havnedirektør, Karmsund Havn.
-Vi ser en betydelig nedgang i containertrafikken til Husøy i første kvartal 2021, blant annet som følge av mangel på containere i markedet og svært høye deepsea rater (oversjøisk containertransport).
En rekke havner er stengt som følge av Korona, og det er en enorm mengde båter som ikke får lastet og losset i en del større havner. Bare i Port of longe Beach i Los Angeles, ligger det I skrivende stund 26 fartøy i kø som venter på å få losse.
Ubalansen i markedet og underskuddet på containere fører til at det nå er satt i gang flere prosjekt for å få flere containere i omløp, både gjennom storstilt produksjon og til med å sette i stand containere som opprinnelig ville bli vurdert skrotet. Situasjonen driver nå også prisene på frakt i været, og en snakker fort en seksdobling av ordinære rater fra Østen til Europa. Jeg kjenner til at større passasjerfly nå bygges om til midlertidige fraktfly, for å kunne hente ut gevinst i et marked med en enorm etterspørsel etter blant annet sesongvarer fra Østen.
 
Helge Gabrielsen – Daglig leder, Alutile.
-Vi har avtalt levering av fasadeplater til en rekke store prosjekter og opplever nå kraftige forsinkelser som følge av mangelen på Containere. Vi snakker fort over en ekstra måned leveringstid, og fraktratene har tidvis femdoblet seg. Vår frykt er å miste omdømme på grunn av dette, så vi utvider nå lagerkapasiteten fra 15 000 kvm til 25 000 kvm for i større grad ha muligheten til å serve kunder med standardvarer. Vi ser også på andre løsninger som flyfrakt, som siste utvei, men når det fort koster kr 150 000 for fire paller, vil selvsagt dette være siste utvei.
 
Ola Apeland – daglig leder, Hageland Raglamyr
-Prisene på frakt har nå blitt helt hinsides, og dermed får vi prisøkninger på en del varer som følge av dette.  Vi forventer også på sikt en mangel på varer som utemøbler og sesongvarer som følge av situasjonen, men jeg regner med at vi skal ta den tapte omsetningen her igjen på andre varegrupper som planter og gjødsel. Jeg vil også gjerne understreke at vi uansett går mot nok et godt år.
 
Trond Jacobsen – Eier av Power (Brødrene Jacobsen)
-Vi har hatt manko på en del varer som følge av denne situasjonen, og vi hadde for eksempel store utfordringer med mangel på TV apparater i hele januar. Vi selger bra, men vi kunne solgt mye mer hvis ikke vi hadde utfordringer med leveransen av varer fra Østen.
 
Bente Hetland - Adm.dir i NCL
-Det går foreløpig greit hos oss, men bekymringen vår er at denne container-mangelen vil slå ut negativt for bedrifter fra Haugalandet.
Utfordringene knyttet til container-mangel startet mars 2020 da en fikk kombinasjonen av overdreven hamstring og et betydelig antall færre skip i trafikk for oversjømarkedet. Dette førte til langt høyere priser, og nå altså utfordringer med å få tak containere som vi trenger til aktører som eksporterer og importerer varer utenfor Europa.
Til de kundene som handler Europeisk bruker vi NCL containere og det har ikke vært et problem. Norge er på mange måter en «utpost», og da velges oversjølinjene trades som kan gi dem containeren raskere tilbake i drift. I tillegg velger de havner der det betales bedre, og som også er nærmere som f.eks USA.

Bilde under: Utenfor Port of longe Beach i Los Angeles, ligger det I skrivende stund 26 fartøy i kø som venter på å få losse.


 
Maritim
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund