Hvilke veiprosjekter blir prioritert i årene fremover?

08.02.2024
En av flere debatter under Veikonferansen. F.v: Øyvind Halleraker (Hordfast AS), Tore Gautesen, (Karmsund Havn), Marte Mjøs Persen (Ap), Terje Halleland (FrP), Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og konferansier og debattleder Tormod Andreassen
Faglig påfyll, fersk status på veiprosjekter og store forventninger til Nasjonal Transportplan på årets Veikonferanse.

Ordfører Monika Lindaker i Tysvær åpnet årets Veikonferanse med å si at når en jobber med samferdsel, må en ha en god dose tålmodighet og utholdenhet. Forventningene til konferansen var tydelige: Faglig påfyll, fersk status på veiprosjekter og svar på hva som blir prioriteringene fremover.
 

Over 150 personer var til stede på Tysværtunet og årets Veikonferanse. Statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom Kalsås (Ap) forsikret alle i salen at det jobbes intenst med Nasjonal Transportplan (NTP). De har fått mange gode faglige innspill og ikke minst innspill fra næringslivet. Kalsås var tydelig på at det er viktig at fylkene prioriterer prosjekter. 
 

-Vi må ha en plan som det kan styres etter og følges opp. Planen må være ansvarlig og realistisk, fastslo Kalsås.
 

Kalsås informerte om at Rogfast har god fremdrift og er i henhold til plan. Han var tydelig på at rassikring i Rødsliane i Suldal er et helt nødvendig og viktig prosjekt.
 

-Vi jobber med at det blir utlysning av dette prosjektet i løpet av dette året, sa Kalsås.
 

Når det gjelder Husøyveien var Kalsås tydelig på at reguleringsplanen må ferdigstilles før penger bevilges.
 

I den påfølgende debatten var havnedirektør i Karmsund Havn,  Tore Gautesen, tydelig på at Husøyveien må på plass snarest. Samtidig understreket Gautesen at Hordfast må få høyeste prioritet.
 

-Å binde sammen Stavanger og Bergen med Rogfast og Hordfast vil få store positive ringvirkninger og har enorm samfunnsverdi for Haugalandet og Norge, uttalte Gautesen.
 

NTP er førende dokument for Statens vegvesen. Rogfast er allerede godt i gang og utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik var også tydelig på at Hordfast må prioriteres. Ett av toppmålene for NTP er enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet.
 

-Det er store muligheter for et kraftsentrum når en forbinder nærmere en million personer mellom Stavanger og Bergen. Med reisetid under to timer, blir det en enorm mulighet for hele regionen, sa Davik.
 

Davik var og tydelig på at reguleringsplaner MÅ på plass mellom Bokn og Bømlafjordtunellen i god tid før Rogfast åpner. Davik var også innom strekket Bakka-Solheim.
 

-Her må det bygges helt nytt, spørsmålet er prioriteringer i NTP, fastslo han.
 

Og nettopp dette strekket var det Reidar Retterholdt fra Norges Lastebileiers-Forbund trakk frem som det viktigste prosjektet som må gjennomføres snarest.

-Vi har spurt våre mange sjåfører, og dette strekket er det det snakkes mest og tydeligst om at må inn i NTP, sa Retterholdt.
 

Konferansen, som er et samarbeid mellom Haugaland Vekst, Næringsforeningene på Vestlandet, E134 Haukeliveien AS og Hordfast AS, ble stødig ledet av Tormod Andreassen. Gode debatter og innlegg om hvorfor en må samarbeide på tvers av partier og fylker slik at en kan bygge Vestlandet, ble godt belyst. 
 

-Skal en få en større del av kaka i samferdselsbudsjettene, må en samarbeide om dette på hele Vestlandet. Nå venter vi i spenning på NTP som kommer en gang i vår. Hva blir prioritert? Hvem blir skuffet? En ting er sikkert, alt av prosjekter kommer ikke på en gang, sier adm. direktør i Næringsforeningen Haugalandet Bernt Jæger 

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund