Ingen lovnader fra olje- og energiministeren

15.11.2023
Ronny Sætre, Næringsforeningen Haugalandet - Nils Konrad Bua (H), ordfører Haugesund og Leiv Arne Marhaug (H) ordfører Karmøy
Store prisforskjellene på strøm i Norge er konkurransevridende og svært urettferdig for næringslivet. En stor delegasjon ordførere, næringsforeninger og næringsliv fra Sørlandet og Sørvestlandet fikk imidlertid lite gehør fra olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).
-Vi må få ned prisforskjellene, og vi trenger forutsigbarhet var budskapet fra ordfører Nils Konrad Bua (H) i Haugesund og Leiv Arne Marhaug (H) i Karmøy til statsråd Aasland. Sammen med ordførerkollegaer fra Rogaland, Agder og Telemark, næringsforeninger og bedrifter møtte de godt forberedt til møter med stortingsbenken fra Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark i tillegg til eget møte med statsråd Aasland.

Strømsone NO2, som består av Sørlandet og Sørvestlandet har hatt langt høyere strømpriser enn resten av landet det siste halvåret. Dette fører til konkurransevridning, konkurser og tapte arbeidplasser. Delegasjonen kom med konkrete forslag til å jevne ut prisforskjellene både til stortingspolitikere og Aasland. Statsrådene mente at regjeringen allerede er godt i gang med forslagene. Blant annet var forslaget om at flaskehalsinntektene skal bli i den regionen de skapes i, samt øke kapasiteten i nettet noe delegasjonen fremmet.

-Alle tiltakene som har kommet opp er arbeid som vi er godt i gang med og ting som er gjennomført, kommenterte Aasland. 

Ikke alle sammen var enige med statsråden i dette, og sammen med sine ordførerkollegaer var Bua og Marhaug noe skuffet etter møtet.

-Utfordringene er her og nå med de store prisforskjellene Det er kritisk for flere bedrifter om en ikke kommer opp med strømstøtte og kompenserende tiltak. Vi må ha politisk vilje, og vi gir oss ikke i denne saken, sier Bua.

Kommunene på Haugalandet  har investert betydelige beløp i Haugaland Næringspark. Med de store prisforskjellene på strøm kan det bli en utfordring å få nyetableringer på plass.
-Problemet må på sikt løses med økt produksjon og kapasitet i nett, men det tar for lang tid. Vi krever tiltak som virker i dag. De ekstrainntektene som staten får på grunn av manglende kapasitet må tilbakeføres til næringslivet i regionen som direkte prisdempende tiltak fram til de langsiktige løsningene er på plass, sier Marhaug.


Nils Konrad Bua, Terje Aasheim og Leiv Arne Marhaug


Leiv Arne Marhaug, Terje Halleland, Sveinung Stensland, Ronny Sætre og Nils Haktor Bua
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund