Investerer over 100 millioner i utvikling av gassanlegg

26.01.2024
Styrker Haugalandet som energiknutepunkt.
Nærenergi investerer i eget gassanlegg (LPG-propan) med mottak og lagring i Haugaland Næringspark. Investeringen er på over 100 millioner kroner i utvikling, og vil inkludere 12 tanker med en kapasitet på 400 kubikkmeter i hver. Det vil være 2 fyllestasjoner for tankvogner, samt importanlegg på kai.

Dette vil monteres og satt sammen til sommeren, og vil være operasjonelt senest september 2024!

– Det er gledelig at Nærenergi nå etablerer seg i Haugaland Næringspark, og styrker oss ytterligere som et viktig energiknutepunkt i Norge. Anlegget vil utgjøre en nyttig infrastrukturtjeneste for næringsaktører i parken og ellers i regionen, sier Tiril Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark.

Nærenergi er trygge på at behovet for LPG vil holde seg oppe i mange år. Det nye anlegget skal også kunne ta imot BioLPG når det blir tilgjengelig.

– Med tidseffektive løsninger og betydelig lagringskapasitet, vil anlegget optimalisere driften og møte et stadig økende gassbehov, og gassen vil kunne hentes med skip i hele Nord-Europa. Lossing av skipslaster på opp til 1200-1800 tonn vil ta 8-12 timer, og selve fyllingen av tankvognene vil kunne gjennomføres på under halvtimen.
Vi ser fram til å kunne ta den nye terminalen i bruk, sier Bjørn M. Apeland, styreleder i Nærenergi Gass AS.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund