Investeringene ble nedbetalt på tre måneder!

21.10.2022
Seagarden gikk over til propan i produksjonen
 
Energiprisene kjennes godt i regnskapet for mange. Det er ikke bare strømmen som er dyr, gassen ligger også høyt i pris nå. Seagarden produserer kollagen, marint pulver og kosttilskudd på fabrikken på Husøy, og har en gasskrevende produksjon. Fordelingen er omtrent 70-30 på gass og strøm.

Da strømprisene begynte å stige så de på andre muligheter for å spare kostnader.

– Vi har investert betydelig i fabrikken siste to årene. I starten så vi på løsninger for både varmepumpeteknologi og å fase inn en større andel naturgass i f.eks spraytørkeproduksjonen.  I stedet for har vi blitt nødt å gjøre endringer i investeringene slik at vi kan veksle mellom gass og propan, sier Espen Sunde, CFO i Seagarden.

– Vi hadde hørt om andre på Husøy som hadde tatt i bruk propan, så vi undersøkte om dette kunne passe i vår produksjon også. Propan-prisene har  holdt seg mer stabilt i perioder, men også disse prisene er over doblet siste årene. ,Det er per dagsdato bedre kapasitet i propan- enn gassmarkedet,  så her var det potensielt penger å spare, sier Sunde.

Nær Energi installerte et propananlegg hvor anleggskostnadene ble dekket av Seagarden og propantanken blir leaset, og Nær Energi fyller på tanken ved behov.

– Investeringene vi gjorde ble nedbetalt på 3 måneder, og dette har hatt en positiv påvirkning i en presset  likviditetssituasjon i tider med blant annet høye energi- og råstoffpriser, forklarer Sunde.
Hele 2,6 millioner er spart siden mai og hittil i år hvis en sammenligner kilowattforbruket med gasspriser i samme periode. Alternative løsninger kan være lønnsomt.
 

ENØK-tiltak på gang


Fabrikken på Husøy havner akkurat innenfor strømstøtteordningen regjeringen har foreslått. Dermed kan de blant annet få realisert flere ENØK-tiltak de har hatt på blokka en stund.

– Vi er i gang med kartlegging av mulige tiltak og ser på blant annet isolering av rør, spillvarmeutnyttelse og energiledelsessystem. Muligens også et solcelleanlegg, hvis det er mulig å få tak i. Solcelleanlegg har vi sett på tidligere, men de blir jo straks mer attraktivt og realiserbart når nedbetalingstiden bortimot halveres, sier økonomidirektøren.

- Det er et positivt utfall fra denne strømkrisen at Regjeringen gir gode insentiver til å investere i ENØK-tiltak. Likevel, siden mesteparten av produksjonen vår er på gass, så vil ikke strømstøtteordningen ha særlig påvirkning på den kortsiktige likviditetssituasjonen vår. Vi syns heller det burde vært en «energistøtteordning» som inkluderte f.eks. gasskostnader. Dette hadde gitt større trygghet og forutsigbarhet til å gjøre investeringer i industritunge bedrifter på Vestlandet, kommenterer han videre.

Sunde forteller at de startet en prosess med Frode Styve i ETA Energi for et par måneder siden. Styve var foredragsholder på Næringsforeningens PLUSS frokost om strøm- og økonomistyring onsdag denne uken, et arrangement som både hadde høy deltakelse og stort engasjement i salen. Kjell Larsen fra Tveit Regnskap holdt også innlegg og presiserte hvor viktig det er med god likviditetsstyring i krisetider.
 
Energi
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund