Inviterer til regional workshop

16.10.2023
Fylkeskommunen ønsker innspill fra og for Haugalandet! 
I forbindelse med fylkeskommunens arbeid med ny utviklingsplan for Rogaland, vårt øverste styringsdokument, inviterer bedrifter og organisasjoner til å gi innspill til hvordan vi best mulig kan utvikle Haugalandet  videre fremover.

Rogaland fylkeskommune jobber nå med en ny utviklingsplan for Rogaland, og inviterer i den anledning kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner til å se på hvilke problemstillinger vi sammen ser for regioner og fylket.

Dette kan være spennende arena for de som er interessert i samfunnsutvikling og ønsker å påvirke,. Her vil en møte både politikere, kommuneadministrasjon, frivillige organisasjoner og næringsliv som sammen skal være med og peke ut retningen for fylket vårt de neste fire årene,  sier Cattie Eide, rådgiver i plan-, miljø- og samfunnsavdelingen i Rogaland Fylkeskommune. Hun tilføyerl;   
"Vi har det bra i Rogaland", er en kommentar som går igjen hos mange innbyggere i fylket vårt. Like fullt står vi som samfunn og som fylke overfor komplekse samfunnsutfordringer som går på tvers av sektorer, og som ikke kan løses uten at vi står sammen,
-
Workshop for Haugalandet arrangeres på Tysværtunet 1. november fra kl. 17.30 - 20.00. 

Her kan du lese mer og melde deg på  
 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund