Jubilerer med fagkonferanse

29.09.2023
Aski og HVL arrangerte fagkonferanse ved Høgskolen om utviklingstrekk i arbeidslivet.
Aski feirer 50 år. Torsdag inviterte bedriften til fagkonferanse på Høgskolen om utfordringene i arbeidslivet.
 
Rundt 80 deltakere fra næringsliv og offentlig forvaltning ble dratt inn i høyaktuelle problemstillinger knyttet til utviklingstrekk i arbeidslivet. 

Erfaringen viser at det er store samfunnsøkonomiske gevinster å hente gjennom økt inkludering. Men spørsmålet under konferansen var dette: Kan vi tilby alle en deltagelse i arbeidslivet?

Kenneth Stien, direktør i NHO Arbeid og Inkludering og Liv Grethe Kinn, professor ved Høgskolen på Vestlandet, var blant foredragsholderne.

Fra 1973
Aski AS har siden 1973 arbeidet i dette fagfeltet, først som arbeids- og inkluderingsbedrift under navnet AS Karmøy Industri.

Bedriften, som opprinnelig var en mekanisk bedrift, har i dag en tjenesteytende profil. Hovedkunde er NAV, som henviser arbeidssøkere til ulike attføringstiltak på Aski.

Formålet til Aski er å få avklart den enkelte deltaker sine forutsetninger for framtidig arbeid, gi nødvendig arbeidspraksis og kvalifisering, og bistå med formidling til det ordinære arbeidslivet. Aktivitetene i tiltakene skjer i reelle bedriftsmiljø.

Økende andel

Aski jobber med inkludering av mennesker som av forskjellige grunner faller utenfor arbeidslivet. En økende andel av befolkningen, sier daglig leder, Preben Svendsen.

– I Norge har vi opplevd en sterk økonomisk utvikling gjennom flere tiår. Vi har et næringsliv som er gode på teknologiutvikling og som er konkurransedyktige nasjonalt og internasjonalt. Samtidig opplever vi at en økende andel av befolkningen er utenfor arbeidslivet.

– Fremtidig vekst i næringslivet avhenger også av i hvilken grad vi lykkes med å inkludere de utenfor arbeidslivet, sier Svendsen, og anslår at Aski har bistått over 5000 mennesker siden oppstarten i 1973
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund