Kan etablere hydrogenverdikjede mellom Norge og Tyskland

05.12.2023
Kårstø er en av to aktuelle lokasjoner en kan sende hydrogen fra Norge til Tyskland ifølge en mulighetsstudie gjennomført av Gassco og DENA
Mulighetsstudie gjennomført av Gassco og DENA (Deutsche Eneregie Agentur) viser at det fra 2030 kan bli sendt store mengder hydrogen i rør fra Vestlandet.

Tyske og norske myndigheter har nå fått overlevert mulighetsstudien for en hydrogenverdikjede som er utarbeidet av Gassco og DENA sammen med industrien.
 

Arbeidet har involvert er rekke sentrale aktører i hele verdikjeden som har studert produksjon i Norge, transport fra Norge til Tyskland og transport, lagring og forbruk i Tyskland. Gassco har hatt en koordinerende rolle for å kartlegge initiativer for storskala hydrogenproduksjon i Norge og hatt ansvaret for å lede studien av infrastrukturalternativene for transport fra Norge til Tyskland.
 

Gassco har gjennomført en helhetlig tilnærming til oppgaven som blant annet inkluderer eksisterende arbeidsprosesser, CO2 lagring, grensesnitt mot fornybar hydrogen produksjon og tekniske løsninger.

-Studien viser at det er mulig å få etablert en storskala verdikjede for hydrogen mellom Norge og Tyskland innen 2030, gitt at forutsetningen i studien møtes, sier Leder Eksterne Relasjoner Pål Rasmussen i Gassco.

Equinor har ikke bestemt seg for hvor hydrogenproduksjonen skal foregå, aktuelle lokasjoner er Mongstad eller Kårstø.


Pål Rasmussen, Leder Eksterne Relasjoner i Gassco.

 

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund