Kan redusere utslipp med 90%

15.12.2022
Bærekraftig samfunnsutvikling sto på agendaen da Asplan Viak inviterte til halvdagsseminar. Foto: Asplan Viak.
-Hvorfor har vi ikke noe slikt på Haugalandet?, spør Asplan Viak-lederen
Det var på et arrangement i regi av Asplan Viak at spørsmålet kom fra scenen. Kontorleder og gruppeleder vann og miljø i Asplan Viak Haugesund, Jørn Morten Karlsen, holdt et innlegg om bærekraftig bruk av masser. Han etterlyser en lokal plan for gjenbruk.

-Utbyggere kan spare opptil 90% CO2 på å ta i bruk gjenbruksmasser. På gjenbruksasfalt spares det 30-40% CO2. Utslippsfrie kjøretøy er bra det. Men klimabesparelsene er små i forhold til dette, sier Karlsen.

Masser står altså for store deler av utslippene til bygg- og anleggsbransjen. Ifølge Karlsen vil gjenbruk av masser være et konkurransefortrinn for lokale leverandører fremover.

Da er det kanskje litt paradoksalt at det i nærmeste fremtid skal fjernes 10-15 000 tonn med masser fra Flotmyr – Massene skal ikke bare sendes ut av regionen, men ut av landet. 

På anlegget til Nordic Waste i Randers i Danmark skal forurensede masser fra Flotmyr renses og resirkuleres som en ressurs fremfor å deponeres som avfall. Deler av massene skal også sendes til Velde Pukk i Sandnes.

-Kommunen vurderer løsningen som innovativ, og Vassbakk & Stol tror at det i fremtiden vil være marked for rensing og vasking av gravemasser også i vår region, heter det i et infoskriv om miljøtiltak tilknyttet prosjektet.
Med stadig større krav til leverandører om bærekraft er det nærliggende å se på gjenbrukte masser som en ressurs. Anlegget i Danmark, tar daglig imot ca. 5000 tonn forurenset masse for behandling. Ressursen videreforedles i lokale marked.

-Hvorfor har vi ikke noe slikt på Haugalandet?, spurte Karlsen fra scenen.
 

Total miljøvurdering


Avdelingsleder for Rogaland i Vassbakk & Stol, Richard Kvalevåg, bekrefter at Vassbakk & Stol ser på konkrete løsninger for vasking av masser, men ønsker ikke å gå inn i nærmere detaljer nå. Han er overbevist om at et lokalt tilbud ville gitt miljøbesparelser.

- Med et lokalt anlegg hadde vi ikke behøvd å kjøre så langt, sier han.

I infoskrivet er Kommunen positiv i sin oppsummering av miljøvurderingene som har blitt gjort.

-Kommunen vurderer rensing og gjenbruk som et betydelig bedre alternativ enn redeponering, og at transportavstand i begrenset grad virker inn på denne vurderingen. Videre vil transporten foregå med lasteskip som gir lavere klimaavtrykk enn om transporten skulle foregått med lastebil, skriver kommunen.
 

Regjeringen ønsker å skjerpe regelverket


Karlsen viser til at det i stadig større grad stilles klima- og miljøkrav i anskaffelser.  Nylig lanserte regjeringen at de vil skjerpe regelverket slik at miljø alltid vektes med minst 30% i alle offentlige innkjøp.

-Det kommer til å bli veldig viktig for bygg og anleggsbransjen å ta inn over seg, avslutter han.
Klima
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund