Knalltall for Berge Sag

09.02.2024
Markedsføringsleder Øyvind Bråtun og salgsleder Stian Tønnesen opplever god fart i markedet
Berge Sag økte salget kraftig - og oppnådde et av sine beste salgs-år noensinne. – Vi opplever at boligmarkedet lokalt er langt bedre enn hva folk tror, sier konsernsjef Rolf L. Sjursen.
 
I 2023 solgte Berge Sag Gruppen hus, hytter og håndverktstjenester for hele 400 millioner kroner. Dette ga en solid økning på nærmere 50 millioner kroner fra året før, og fjoråret ble dermed selskapets nest beste salgs-år gjennom tidene.

– Det er lett å få inntrykk av at hytte- og boligmarkedet er dødt. Og om det er slik i andre deler av landet, opplever vi god fart her lokalt. Via kontorene våre på Haugalandet ble det solgt boliger og hytter for ca. 295 millioner kroner i fjor, sier Rolf L. Sjursen, konsernsjef i Berge Sag gruppen.

– Dette er solide tall for oss. Her er det ennå forholdsvis gunstig å kjøpe bolig. Lav arbeidsledighet, høy kjøpekraft og det vi opplever som optimisme i regionen bidrar. Vi har derfor hatt god tro på markedet, våget å sette i gang byggingen av flere boligprosjekter, og truffet veldig godt med bredt sortiment og gode løsninger, mener Sjursen.

– Det lønner seg ikke å vente

De fleste av Berge Sags prosjektboliger har husbank-finansiering. Muligheten til fortsatt å kunne tilby kundene forholdsvis lav rente har betydd en del, men salgsleder Stian Tønnesen tror ikke det er det eneste som har fått folk til å handle.

– Jeg opplever at mange av de som er på boligjakt har forstått at det ikke er noe poeng i å vente, snarere tvert imot. Prisene har utvilsomt økt de siste par årene, men folk flest forstår at det ikke kommer til å snu.

- Kombinasjonen med attraktive boligprosjekter på ulike steder i regionen - og det faktum at vi jobber hardt for å holde prisene på et fornuftig nivå, har gitt uttelling. Vi har dessuten våget å sette i gang prosjektene, noe som gir kundene større fleksibilitet ved innflytting. Mange velger i dag å selge før de kjøper, og da er det fint med kort tid til innflytning, slik at man ikke risikerer å måtte vente i to år før prosjektet er ferdigstilt, forteller Tønnesen.

Flere bein å stå på

For Berge Sag er det også en fordel med flere ben å stå på, forklarer markedsføringsleder, Øyvind Bråtun i Berge Sag.

- I tillegg til boligprosjektene, har vi hatt økt salg på rehabilitering av boliger og salg av boliger til kunder med egen tomt. Lanseringen av Berge Hus som eget merkenavn, gode arkitekttjenester og økt synlighet og kjennskap har nok også gjort oss mer attraktive, mener Bråtun.

Tall fra SSB viser at antall igangsettinger av nye eneboliger har gått ned fra 2022 til 2023. Dette gjelder også for Haugalandet. Berge Sag opplever imidlertid også her en økning av salget.
– Vi er naturligvis glade for den tilliten kundene viser oss. De siste årene har vi utvidet hytte-satsingen vår med Berge Hytta og Eikås Hytter og Hus på Sør- og Østlandet, noe som har gitt oss et større marked, sier Bråtun. Salget av hytter i 2023 har vært bedre enn fryktet, og heldigvis betydelig bedre enn man kan får inntrykk av i media. Vi har en liten nedgang på salg, men langt mindre enn det som gjelder for markedet forøvrig.

Fremtidig rekruttering til bransjen

Som sentral aktør i bransjen er Berge Sag bekymret over at inntrykket som for tiden skapes av bransjen, domineres av usikkerhet.

– Lokalt er det lite ledighet i byggebransjen, og velger man en seriøs leverandør med trygg økonomi, gir det god sikkerhet både for kunder og potensielle nye arbeidstakere,  påpeker Bråtun.

Berge Sag er Haugalandets og én av landets ledende bolig- og hytteleverandører med erfaring siden 1888. Selskapet har for tiden boligprosjekter på Høiegården i Skåredalen, på Skeiseidtunet på Frakkagjerd, på Spannatoppen, Soldalen på Vormedal, Møllehagen på Moksheim, samt tomter og eneboliger på hele Haugalandet. I tillegg bygger de hytter på store deler av Sør-Norge, fra Oppdal og Selbu i nord, Trysil i øst, Kristiansand i sør, til lokalt i vest her på Haugalandet.
- Lokalt er det lite ledighet i byggebransjen, sier konsernsjef Rolf L. Sjursen.     
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund