Konsesjonssøknad snart klar

24.06.2022
Dette prosjektet er svært viktig for hele regionen – og vil bl.a være avgjørende for drift og utvikling av industri- og næringsvirksomhet, uttrykte ordfører Sigmund Lier, som sammen med  ordførerkollegar Arne Christian Mohn og Ole Johan Vierdal, Jarle Haukås fra Haugaland Næringspark og Asbjørn Moe fra Tysvær kommune var noen av dem som deltok på befaringen.
NVE inviterte til befaring 
 
Et av de viktigste prosjektene på Haugalandet er den nye kraftledningen mellom Blåfalli i Kvinnherad og Gismarvik i Tysvær. Den nye kraftledningen er en viktig brikke som må på plass for å møte kraftbehovet og vil være en avgjørende faktor for fremtidig vekst for næringsliv og befolkning på Haugalandet

Torsdag denne uken var Næringsforeningen, sammen med en rekke involverte med da NVE inviterte til siste befaring før Statnetts konsesjonssøknad om utbygging og  og drift av  ny 420kV kraftledning og  ny transformatorstasjon på Gismarvik sendes inn.  

Befaringen ble ledet av direktør for energi- og konsesjonsavdelinga Inga Nordberg. Foremålet med befaringen var at NVEs ledelse skulle få oversikt over kraftledningens plassering i terrenget, og at representanter for lokale og regionale interesser skal få mulighet til å komme med utfyllende kommentarer til planene.

I følge Statnetts prosjektleder Kari Eika, vil ytterligere en søknad, som i utgangspunktet har ligget i byggetrinn 2, sendes inn allerede nå, basert på økende behov.     

Konsesjonen foreligger forhåpentligvis i 2023/2024. Byggestart forventes innen innen tolv måneder etter at konsesjon er gitt. Byggetiden på prosjektet er estimert til tre til fire år
Energi
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund