Kraftig økning i materialgjenvinning av trevirke

30.06.2021
COO i Geminor, Ralf Schöpwinkel venter fortsatt vekst
Geminor viser til vekst på hele 22,5%   
Håndteringen av avfallstrevirke stiger betydelig for gjenvinningsaktøren Geminor. I perioden januar-mai i år har fraksjonen økt med 33 200 tonn sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig har andelen avfallstrevirke som går til materialgjenvinning – primært til sponplateproduksjon – økt med hele 22,5 prosent i samme periode.
Veksten i trefraksjonene er ventet å fortsette framover, sier COO i Geminor, Ralf Schöpwinkel.
– Offentlige krav til mer materialgjenvinning, bedre kapasitet for resirkulering av avfallstrevirke, samt økende aktivitet i næringslivet er hovedårsakene til veksten vi ser. Med dette oppstår nemlig flere kontrakter i Europa rundt behandling, lagring og eksport av avfallstrevirke. Med unntak av vårt største marked Norge, som ligger stabilt, har vi vekst både i Tyskland, Danmark, Finland, Sverige og Storbritannia, forteller Schöpwinkel.
 –  Avfallstrevirke som del av en sirkulærøkonomi er den mest utviklede av alle avfallsfraksjoner vi har i dag. Mye av grunnen er at markedet stadig tilrettelegger for en effektivisering av materialgjenvinningen. Sirkulærøkonomien av treverk blir uansett ikke helt optimal uten et stort fokus på bærekraftige transportløsninger – enten dette er skip, bil eller transport med lektere på kanalene i Europa, forteller Schöpwinkel. Også avfallstrevirke til energigjenvinning er i vekst, påpeker Chief Operating Officer i Geminor.

Ønsker en felles internasjonal standard
I mars lanserte Geminor den internasjonale databasen GemiLAB, som gjør det mulig å registrere innholdet og vurdere kvaliteten på avfallstrevirke fra produsenter. 
Schöpwinkel mener en felles internasjonal kvalitetsstandard for avfallstrevirke vil bidra både til bedre materialgjenvinning og energigjenvinning.
– Vi ser stor variasjon i kvalitet på fraksjonene vi håndterer, avhengig blant annet av opphavsland. Dette har ofte å gjøre med ulike rutiner for prosessering og gjenbruk. Når stadig mer avfallstrevirke går til gjenvinning, er vi avhengig av bedre kvalitet og mer effektivitet i alle ledd. Nå jobber vi for å oppnå en felles europeisk kvalitetsstandard, noe som vil bidra til bedre utnyttelse av avfallstreverket, avslutter COO i Geminor, Ralf Schöpwinkel.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund