Lær deg hva CCS er

21.04.2023
F.v.: Øystein Rossebø, direktør for forretningsutvikling og prosjekter i Gassco, Kåre Bjarte Bjelland, strategi- og kommunikasjonsdirektør i Eramet Norway, Tiril Fjeld, daglig leder Haugaland Næringspark, Olav Bådsvik, direktør for Kårstø prosessanlegg for Equinor, og Arne Martin Kjærland, fabrikksjef Hydro Karmøy.
 
Haugalandet blir forhåpentligvis landets første region med infrastruktur for CO2-håndtering
Haugalandet er en av landets sterkeste industriregioner. Hydro, Kårstø og Eramet alene representerer over 2000 arbeidsplasser og har alle viktige funksjoner i det grønne skiftet. Men de representerer også store klimagassutslipp, som må håndteres for å sikre disse arbeidsplassene også i tiden som kommer.

CCS, som er karbonfangst og lagring, er en nødvendig løsning for å håndtere disse utslippene.

– CCS er fremdeles en relativt kostbar løsning, men større volum gir lavere kost per tonn. Man vet også at sambruk av infrastruktur for transport og lagring kan redusere kostnadene ytterligere. Derfor har nå de største industriaktørene i regionen gått sammen for å se på hvordan slik sambruk kan se ut her på Haugalandet, sier hun.

Siden dette er nytt for mange, inviterer de nå til et kveldsarrangement for å gi folkeopplæring om CCS og arbeidet industrien i regionen gjør ift. klimakutt.

– Vi håper og tror det vil være nyttig både for politikere og innbyggere i en region som forhåpentligvis blir blant landets første med slik infrastruktur. Kveldsseminaret arrangeres som en hybrid løsning, slik at man også kan delta digitalt om man ønsker. Vi har allerede påmeldte fra diverse nasjonale organisasjoner som vil følge arrangementet fra Oslo, smiler prosjektlederen.

Kveldsarrangementet finner sted torsdag 27. april kl. 19-21 i Nordsjø kontorpark. Her finner du mer info om CCS og påmelding til arrangementet.
Industri
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund