Leder J&N: En region i medvind

18.05.2022
Her kan du lese administrerende direktør, Bernt Jæger, sin leder i siste nummer av Jobb & Næring
Ja, jeg snakker selvsagt om vår egen region, Haugalandet. For til tross for krevende tider for næringslivet med kostnadsøkninger og leveranseutfordringer, bor og jobber vi i en region med «vind i seilene», mener vi.

Næringsforeningen har sammen med flere i mange år jobbet for at Haugalandet skal bli Vestlandets knutepunkt, ikke bare med tanke på infrastruktur, men også med tanke på kompetanse og næring. Visjonen har fra start vært «hårete», men vi kan på flere måter si at vi ligger godt an i løypa.

Hvorfor det? Hvis vi starter med veinettet, ble fremleggelsen av Nasjonal Transportplan for første gang en brukbar opptur. Vi ble hørt med tanke på tunnelen fra Seljestad til Røldal. Løpet videre til Haukeli er også planlagt som en fortsettelse. Strekket Bakka–Solheim ble tilgodesett med planleggingsmidler i første rekke, men her må det komme mer.

Hordfast som skal binde oss sammen med nordfylket fikk viktige planleggingsmidler, og Rogfast er som kjent under bygging. Klaffer alt, kan begge prosjektene stå klare noenlunde parallelt i 2031. Da vil det ta 50 minutter å kjøre fra Haugesund til Stavanger; Tenk det! Vi snakker altså om en enorm utvidelse av et felles bo-og arbeidsmarked.

Regionen skal også være et knutepunkt for sjøveien. Også her står vi sterkere enn noensinne. Karmsund Havn er allerede en av Norges største godshavner, og her forventes volumene å øke ytterligere i årene som kommer; Ikke minst takket være etablering av grensekontrollstasjonen som hittil har vært forbeholdt Østlandet.

Kompetanse er også en del av bildet, selvsagt, og her må regionen være på banen fremover. Det er allerede et skrikende behov etter arbeidskraft med rett kompetanse i leverandørindustrien. Her må en tenke todelt fremover, altså både etterspurt utdanningsløp for kommende arbeidstakere, men også relevant videreutdanning av folk som allerede er i jobb. Da er det godt å vite at vi har både høyskolen (HVL) og AOF Vestlandet–Agder på lag som jobber offensivt på lag med næringslivet for å lykkes med dette.

Og den kompetente arbeidskraften får vi jammen bruk for. Hjørnesteinsbedrifter som Aibel og Hydro leverer begge produkter i verdensklasse, og de er uten tvil skodd for en fremtid der hele verden etterspør mer bærekraftige produkter.

Ser vi litt lenger frem i glasskulen blir heller ikke optimismen dempet. Det kommende havvindmarkedet er regionens kompetente næringsliv svært godt posisjonert for. Det er gledelig at regjeringen legger opp til at konsesjonen for Utsira Nord vil tildeles basert på kvalitative kriterier, noe som nettopp vektlegger innovasjon og teknologiutvikling i tildelingen. Menon Economics har anslått at utbyggingen av Utsira Nord alene kan innebære 30 mrd. i omsetning for leverandørindustrien i Norge, der en stor andel vil være lokal.

Og til slutt, eventyret Haugaland Næringspark - Norges største ferdigregulerte næringspark - har nok kraft tilgjengelig til kommende bærekraftige etableringer. I april kom nyheten vi har ventet på, nemlig at Beyonder etablerer en gigantisk batterifabrikk, som kan gi opptil 2000 arbeidsplasser. Det jobbes også aktivt mot andre spennende aktører som «snuser» på området, så dette kan bli større enn noen hadde trodd! All honnør til ledelsen ved parken for den gode jobben de har gjort, og ikke minst fremsynte og offensive politikere som tidlig så potensialet, og la til rette for næringsparken.

I klar tekst; Vinden blåser nå vår vei - Gled dere til fortsettelsen!
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund