Ledigheten kryper enda litt nedover

28.10.2022
Leder NAV Marked Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen, melder om stor sirkulasjon og enda en nedgang i antall helt ledige. 
Samlet har vi nå kun 1,3% helt ledige arbeidssøkere i regionen. 
NAV Marked Nord-Rogaland har tallene klare for oktober; Haugesund som ligger øverst i vår del av fylket, synker litt igjen også denne måneden og går ned til 1,7% helt ledige arbeidssøkere. Dette er over fylkessnittet for Rogaland som er på 1,5%, og over landssnittet som er på 1,6% helt ledige arbeidssøkere. Karmøy holder stand med lavest ledighet av de store kommunene i fylket vårt, og holder seg på 1,3% helt ledige også denne måneden. Vindafjord har en ørliten nedgang til 1,0% helt ledige. Tysvær legger seg nå helt nederst på tabellen vår sammen med Sauda og Suldal, og alle 3 har lave 0,8% helt ledige arbeidssøkere. Bokn og Utsira har så lav ledighet at tall ikke oppgis. 
 
Sted Helt ledige Tiltak Brutto ledige Andel helt
ledige
Andel tiltak Andel brutto
Haugesund 322 61 383 1,7% 0,3% 2,0%
Rogaland 3796 820 4616 1,5% 0,3% 1,8%
Karmøy 273 60 333 1,3% 0,3% 1,6%
Vindafjord 50 17 67 1,0% 0,4% 1,4%
Tysvær 48 29 77 0,8% 0,5% 1,3%
Sauda 18 * 18 0,8% * 0,8%
Suldal 16 4 20 0,8% 0,2% 1,0%
Bokn * * * * * *
Utsira * * * * * *
*antallet er så lavt at det ikke oppgis pga. personvernhensyn
 
Det er nå 171 arbeidssøkere som deltar i arbeidsrettede tiltak i sum i Nord-Rogaland, noe som er en økning på 17 personer fra forrige måned.   
 
Antallet personer som er i delvis arbeid er nå 437, og det er kun 6 flere enn i september.
 
I sum er tallene ganske stabile da. Nedgang i helt ledige arbeidssøkere, og oppgang i antall personer som er over i delvis arbeid og i tiltak. Tallene dreier da igjen over fra passivitet til aktivitet, noe som er veldig bra.  
 
Det lyses ut mange stillinger
Sammenlignet med samme måned i fjor, så lyses det ut mange stillinger også denne måneden. I Rogaland som helhet har det denne måneden blitt utlyst 3437 stillinger, noe som er en liten oppgang på 1 prosentpoeng hvis vi sammenligner med samme måned i fjor. I Nord-Rogaland så har det i samme periode vært lyst ut 764 stillinger, noe som er en økning på 12%.  Det er flest utlyste stillinger innenfor Helse, pleie og omsorg (148), Ingeniør og IKT fag (95) Bygg og Anlegg (72). Det er i Haugesund det lyses ut flest stillinger også denne måneden med hele 476 stillinger. Etter kommer Karmøy med 171, Tysvær 48, Vindafjord 29, Sauda 13, Suldal 13, Bokn 2 og Utsira med 2 utlyste stillinger.
 
Store variasjoner
– Det oppleves fra vårt ståsted at aktiviteten i arbeidsmarkedet er ganske høy. Det er flere hundre arbeidssøkere som har meldt seg i regionen siste måneden, men ledigheten går likevel enda litt nedover, sier Elisabeth Lie Nilsen, leder i NAV Marked Nord-Rogaland.

Sirkulasjonen er dermed stor fortsatt, forklarer hun.

– Vi hører om usikkerhet blant en rekke bedrifter, men det er ikke helt bransjerelatert ser det ut til. Det spenner over en rekke bedrifter fra en rekke forskjellige bransjer. Det ser ut til at økte utgifter på mange hold gir spesielt små bedrifter en del ekstra utfordringer nå – og flere velger å utsette rekrutteringer de har planlagt, mens mange bedrifter vi er i kontakt med har behov for mer arbeidskraft, men får ikke tak i personer med ønsket kompetanse, sier Nilsen.
 
NAV Marked Nord-Rogaland jobber stadig sammen med en rekke bedrifter for å få tatt i bruk den tilgjengelige arbeidskraften som finnes i regionen.

– Med godt samarbeid rundt kvalifisering bl.a. finner vi stadig løsninger som gjør at bedriftene får tak i arbeidskraft, og arbeidssøkere kommer i arbeid igjen. Vi jobber gjerne sammen med flere bedrifter knyttet til dette, så det er bare å ta kontakt med oss for å se om vi sammen kan komme frem til løsninger, smiler hun.
Arbeidsmarked
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund