Ledigheten økte kraftig i mars

26.03.2021

NAV: -Etter en lengre periode med svak nedgang i ledighetstallene, så har vi nå en ny situasjon igjen

Smitteverntiltakene gir kraftig utslag i flere av våre kommuner og ledigheten stiger med hele 647 personer i sum i Nord-Rogaland.

-Etter en lengre periode med svak nedgang i ledighetstallene, så har vi nå en ny situasjon igjen, sier leder i NAV Marked Nord-Rogaland, Elisabeth Lie-Nilsen om tallene i NAV sin rapport.
 
Det er Haugesund, Utsira,  Karmøy og Tysvær som har fått økning i helt ledige arbeidssøkere.

Haugesund har igjen høyest ledighet i Rogaland med 5,3 % helt ledige arbeidssøkere. Utsira har igjen tall over grenseverdiene og det slår ut til 4,7% helt ledige, selv om det er få personer. Karmøy gjør også ett kraftig byks og er oppe igjen på 4,3% ledige. Alle disse 3 ligger over landssnittet som nå er på 4,2%  og fylkessnittet som er på 3,7% helt ledige.

Etter disse kommer Tysvær som også gjorde ett hopp opp i antall helt ledige og de ligger nå på 3,5%. Vindafjord har en liten nedgang i ledigheten og har redusert til 2,6% helt ledige. Sauda har stabil ledighet med sine 1,7% helt ledige, mens Suldal har en god nedgang til 1,6% helt ledige.  

Bokn ligger fortsatt nederst men nå med kun 1,1% helt ledige. Fylket er helt tydelig todelt i ledighetsutviklingen denne mnd. med økning i nord og reduksjon i sør. Men vi har også tydelig forskjell på de ytre kommunene i Nord-Rogaland som har kraftig oppgang, mens de indre strøkene har stabil ledighet med fortsatt litt nedgang i antall helt ledige.  
 
Sted Helt ledige Tiltak Brutto ledige Delvis ledige Alle ledige Andel helt
ledige
Andel tiltak Andel brutto Andel
Delvis
Andel alle ledige
Haugesund 1026 105 1131 470 1601 5,3% 0,5% 5,8% 2,4% 8,2%
Utsira 5 * * * 5 4,7% * * * 4,7%
Karmøy 910 72 982 435 1417 4,3% 0,3% 4,6% 2,1% 6,7%
Rogaland 9560 1372 10932 5813 16745 3,7% 0,5% 4,2% 2,3% 6,5%
Tysvær 204 35 239 104 243 3,5% 0,6% 4,1% 1,8% 5,9%
Vindafjord 123 17 140 72 212 2,6% 0,4% 3,0% 1,5% 4,5%
Sauda 40 9 49 27 76 1,7% 0,4% 2,1% 1,2% 3,3%
Suldal 31 8 39 22 61 1,6% 0,4% 2,0% 1,1% 3,1%
Bokn 5 * * 7 12 1,1% * * 1,5% 2,6%


-Hvis vi summerer alle ledige i Nord-Rogaland, så har vi nå 3727 arbeidssøkere. Økningen i ledigheten denne måneden kommer hovedsakelig fra varehandel, serveringsbransjen, tjenesteytende næringer og persontransport, noterer Lie Nilsen.
 

Varsel om nedbemanningNAV Marked Nord Rogaland har mottatt en betydelig mengde varsel om nedbemanning i mars. 27 av varslene var fra bedrifter med over 10 ansatte, og disse varslet nedbemanning for 656 ansatte. De fleste av disse er fra varehandel, servering, kulturell virksomhet/idrett, tjenesteyting og industri.

-Vi har også mottatt 74 mindre varsel som omfatter 290 personer fra samme type næringer som de større varslene.  I sum har vi da mottatt varsel fra 101 bedrifter som omfatter 946 ansatte totalt, sier Lie Nilsen.

-Og som ledighetstallene viser for mars, så har store deler av disse allerede rukket å melde seg som arbeidssøkere i inneværende måned, legger hun til.

 

Utlyste stillinger


I følge Lie Nilsen er det til tross for økt ledighet likevel stort volum på utlyste stillinger.

Utlyste stillinger (825) i Nord-Rogaland økte med hele 43,9%. Og da sammenligner vi jo for første gang en korona måned i år med en korona måned i fjor. Det er flest utlyste stillinger innen industri (160), bygg- og anlegg (159) og helse, pleie og omsorg (157).  Haugesund hadde flest utlyste stillinger (385) mens Karmøy hadde størst økning i sine utlyste stillinger (274) med hele 141% poeng.

 

Oppfodrer til etter- og videreutdanning


Smitteverntiltakene gav oss rask og ganske massiv økning i ledigheten denne måneden.

-Men de fleste av arbeidsgiverne vi har snakket med i denne forbindelse, forventer å kunne starte opp igjen så snart myndigheter og smittevernsituasjonen tillater det. Det gir i alle fall forhåpning om at denne nye bølgen i ledighet ikke får like stor langvarighet som de tidligere har gitt. Men det er også noen få som melder at situasjonen ser noe mørkere ut også på lengre sikt, sier hun.

Hun oppfordrer alle arbeidssøkere – også  de permitterte -  til å vurdere sin egen situasjon.

-Det er søknadsfrister for etter- og videreutdanning i disse dager. For mange vil det være økt kompetanse i form av fagbrev eller høyere utdanning, som vil være den nødvendige og litt mer varige billetten inn igjen i arbeidsmarkedet. Så ikke vent for lenge med å ta grep over egen situasjon dersom du øyner at det for deg kan være nødvendig med mer kompetanse for å komme inn igjen i arbeid, avslutter hun.
 
Arbeidsmarked
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund