Ledigheten synker igjen

03.03.2023
Den lille økningen vi hadde i ledigheten i Nord-fylket forrige måned ble ikke noen ny trend enda.
– Ledigheten for februar går som vi forventet litt nedover igjen, melder Elisabeth Lie Nilsen, leder NAV Marked Nord-Rogaland i en pressemelding.

Blant kommunene i Nord-Rogaland, så er det Haugesund som fortsetter å trone på ledighetstoppen. Men de har likevel like stor nedgang denne måneden som de hadde oppgang i januar. Haugesund er nede igjen på 1,8% helt ledige arbeidssøkere, noe som er over fylkessnittet på 1,7% men under landssnittet som for februar er på 1,9% helt ledige arbeidssøkere. Karmøy kommer etter og går ned igjen til 1,5% helt ledige arbeidssøkere – noe som fortsatt er godt lavere enn de andre store kommunene i fylket. Suldal og Vindafjord kryper litt ned og begge er på 1,3% helt ledige. Mens Sauda har en oppgang som eneste kommune i vår region – men de lander også på 1,3% helt ledige sammen med de andre 2 kommunene. Og nå er det faktisk Tysvær som troner nederst på listen vår med lave 0,8% helt ledige arbeidssøkere. Sjeldent lavt for Tysvær sin del. Tallene for Bokn og Utsira er så lave at de ikke oppgis på grunn av personvernhensyn.
 
Sted Helt ledige Tiltak Brutto ledige Andel helt
ledige
Andel tiltak Andel brutto
Haugesund 343 55 398 1,8% 0,3% 2,1%
Rogaland 4388 715 5103 1,7% 0,3% 2,0%
Karmøy 317 48 365 1,5% 0,2% 1,7%
Sauda 29 * 29 1,3% * 1,3%
Suldal 25 * 25 1,3% * 1,3%
Vindafjord 62 13 75 1,3% 0,3% 1,6%
Tysvær 47 29 76 0,8% 0,5% 1,3%
Bokn * * * * * *
Utsira * * * * * *
*antallet er så lavt at det ikke oppgis pga. personvernhensyn

Totalt er det 1,5% helt ledige arbeidssøkere i sum i Nord-Rogaland noe som utgjør 827 personer.  

145 arbeidssøkere deltar i arbeidsrettede tiltak i Nord-Rogaland, noe som er en liten oppgang fra forrige mnd.     

470 arbeidssøkere er i delvis arbeid i regionen. En liten økning på 9 personer.    

Mange utlyste stillinger
I sum har Rogaland en nedgang i utlyste stillinger (4357) på 19% hvis vi sammenligner med februar i fjor som var et rekordår når det gjelder utlyste stillinger. I Nord-Rogaland er nedgangen denne gangen lik som fylket ellers med 19%, og det ble utlyst offentlig 972 stillinger. Det er flest utlyste stillinger innenfor Helse, pleie og omsorg (244), Bygg og anlegg (126), Industri (117) og Ingeniør- og IKT-fag (101). Det er nedgang i utlyste stillinger i alle våre kommuner med unntak av Haugesund som har en liten oppgang sammenlignet med samme måned i fjor. Det lyses ut flest stillinger i Haugesund (639), så Karmøy (176), Tysvær (48), Vindafjord (48), Sauda (30), Suldal (26), Bokn (4) og Utsira (1).

Tilgang på arbeidskraft
Det er fortsatt ganske store variasjoner i tilgang på arbeidskraft i de forskjellige næringene. Selv om ledigheten er lav, så er det slik at normale bevegelser i arbeidsmarkedet stadig sender personer gjennom ledighet for kortere eller lengre perioder.

– Dette gjør at vi innimellom også har personer med god kompetanse, som bruker litt tid å få seg jobber som matcher kompetansen de har. Men i flere næringer så er det mer mangel på riktig kompetanse som er utfordringen når de skal rekruttere. Vi bistår mange med dette gjennom kvalifiseringssamarbeider av forskjellige slag, sier Nilsen.

NAV har flere gode virkemidler som kan være nyttige, men både arbeidssøkerne og arbeidsgiverne må bruke mer tid og innsats på og sikre riktig kompetanse inn i bedriftene. Det er nok på dette området bedriftene også må lete etter muligheter dersom de har utfordringer med å få tak i nok arbeidskraft.

– Vi har som sagt tilgang på arbeidskraft, men vi må i samarbeid klare å kvalifisere dem med den kompetansen bedriftene trenger. Her vil både forskjellige typer ordinær utdanning være en del av løsningen, men også kortere og mer komprimerte løp i samarbeid med oss i NAV vil kunne være mulig å få til. Så ta kontakt med oss i NAV om du har behov for arbeidskraft som du ikke får dekket på ordinært vis, inviterer Nilsen.

Til slutt vil hun gjerne igjen oppfordre de som er arbeidssøkere eller står i fare for å miste jobben sin, om å vurdere om de bør ta en runde med ekstra utdanning. Det er søknadsfrister for både videregående skole og høyere utdanning de neste månedene, så det kan ligge spennende muligheter her for mange.

– Dette vil kanskje være krevende økonomisk for kortere perioder – men kan føre til mer stabil og økt tilknytning til arbeidslivet etterpå. Det er derfor viktig å gjøre den vurderingen for de fleste i dagens arbeidsmarked hvor kravene er høyere og annerledes enn tidligere, avslutter NAV Marked-lederen.  
Arbeidsmarked
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund