Lokalt forvaltningsselskap i Norgestoppen

06.01.2022
Sigve Eriksen, Daglig leder ved Vibrand Kapitalforvaltning sitt Haugesundskontor, er godt fornøyd med resultatene for 2021.
Vibrand Absolutt var i 2021 det desidert beste fondet i sitt segment, med hele 26,59% avkastning, sier en stolt Sigve Eriksen i Vibrand Kapitalforvaltning
Og stolt er det absolutt lov å være, når det nest beste fondet i denne klassen kunne melde om en avkastning på 14%. Også rentefondet (Vibrand Kreditt)  og aksjefondet (Vibrand Norden) i Vibrands portefølje kunne melde om gode resultater.  

-Grunnen til den gode avkastningen er at vi har truffet godt i de segmentene vi har satset i. Vi var blant annet tidlig inne i råvare- og shipping markedet som hadde en fin stigning. Vår strategi er å fokusere på etablerte selskaper med gode resultater, fortsetter Eriksen.  

Lokal forankring 
Vibrand Kapitalforvaltning har en eierstruktur med over 40% lokale aksjonærer fra Haugalandet. Selskapet har ansatt tre nye medarbeidere på Haugesundskontoret i 2021, og har passert 1 milliard under forvaltning. Den lokale forankringen er viktig for selskapet. 

- Våre kunder setter pris på å kunne snakke med sin lokale kontakt, de ønsker å vite hvem de investerer penger hos og hvilken risiko de tar på sine sparepenger, sier Sigve Eriksen. 

Framtidsutsikter 
Eriksen forteller at de har merket seg at stadig flere kvinner interesserer seg for investering, og ønsker å spare i fond.  

-Vi er også positive til aksjemarkedet. Den underliggende veksten i økonomien er fortsatt veldig sterk drevet av et fortsatt høyt offentlig og privat forbruk. Renteoppgangen som er signalisert fra de store sentralbankene er fortsatt veldig liten og vil ikke påvirke veksten nevneverdig negativt. Vi tror også veksten vil bli positivt påvirket av store investeringer innen fornybar energi, noe som vil bli enda mer synlig i 2022, avslutter Eriksen. 
 
Finans
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund