Markert taktskifte!

06.10.2021
Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sr-bank
Presentasjonen av Sparebank 1 SR-banks Konjunkturbarometer var preget av stor optimisme.
 
Tirsdag var næringslivet invitert til presentasjon av Konjunkturbarometeret. Banksjef bedriftsmarked, Nils Mikal Emberland innledet møte, og Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen presenterte resultatene fra det ferske barometeret.  I undersøkelsen er lederne av 600 bedrifter i Sør-Norge spurt om deres syn på utviklingen de neste månedene. Her får en for eksempel synliggjort forventninger til omsetningsutvikling, og om bedriftene planlegger å ansette. Undersøkelsen synliggjør også  nivået på investeringer bedriftene ser for seg fremover.

I hovedtrekk er tallene fra undersøkelsen svært gode ifølge Knudsen, og bedriftene venter rekordvekst. En ser for seg vekst i de fleste regioner og bransjer, men det blir også fortsatt forskjeller og en del usikkerhet i deler av markedet.

I en normalsituasjon, med litt vekst i økonomien, vil indeksen være fra omkring 55 % ifølge Knudsen. I denne undersøkelsen ser en score helt oppe i 73% knyttet til forventninger til omsetning (se grafer i bunn av saken). Lavest forventninger har en til nivå på investeringer på 56 %, men også denne er altså over snittet.
Når en ser på de ulike bransjene har alle høy score knyttet til forventninger, og industri topper listen med hele 67 %.

Bernt Jæger, adm.dir. i Næringsforeningen gav tilhørerne et bilde av nåsituasjonen blant foreningens medlemsbedrifter. Jæger kunne bekrefte at tilbakemeldingene han får fra bedriftene rimer rimelig godt med forventningene som tegnet seg i undersøkelsen til banken. Det er stort sett full fart i det lokale næringslivet om dagen, og ikke minst den viktige industrien på Haugalandet går for «full maskin».
Varehandelsbarometeret ble også presentert, og her kommenterte senterleder ved Amanda, og styreleder i Handelsstaden, Ann Elin Martiniussen, tallene fra undersøkelsen.

Her kan du laste ned hele undersøkelsen

Bilde under: Bernt Jæger gav en orientering om situasjonen blant Næringsforeningens medlemsbedrifter.Bilder under: Grafer knyttet til teksten.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund