«Me må gjæra det skikkeleg»

20.09.2023
Paneldeltakerne under onsdagens havvindseanse på Høgskolen i Haugesund. Fra venstre: debattleder Ole Andres Brekke, Jens Fosse (HVL), Terje Halleland (FrP), Karianne Kojen Andersen (GCE Ocean Technology) og ordfører Arne Chr. Mohn. 
 
Troen på et havvindeventyr med Haugesund og Haugalandet som midtpunkt, vokser.
Men professor advarer: - Me må gjæra det skikkeleg. Me må bygga for 100 års bølgå!
 
Onsdag formiddag var det oppdatert kunnskap å hente i HVLs lokaler i Haugesund, der Høgskolen inviterte til seminar om satsingen på havvind. Bakteppet tør være kjent: Det er utlyst flere lisenser, bl.a. utenfor Utsira, og tidlig neste år ventes en avgjørelse om hvilke selskaper som får anledning til å drive fornybar energiproduksjon i dette området.

Utsira Nord blir således det første, store flytende havvindprosjektet på norsk sokkel.

Professor Ove Tobias Gudmestad ved Institutt for maritime studier ved HVL snakket om utfordringer næringen står overfor, og presiserte gjentatte ganger på klingende jærsk at «me må gjæra det skikkeleg», og unngå feil som kan påføre en ny næring både økonomisk og omdømmemessig skade. 

Både sikkerhetskrav og arbeidsvilkår må tilpasses oljenæringens, og det er avgjørende at konstruksjoner og utstyr bygges for ekstreme påkjenninger i værharde farvann, sa Gudmestad.

- Vi må ikke risikere at installasjoner flyter rundt i Nordsjøen etter en storm, sa han.

Ros

Terje Halleland, Frps mann i energikomiteen, var enig med Gudmestad og sa at vi må ta de rette beslutningene basert på fakta. Han roste også Haugesund og ordfører Arne Christian Mohn for arbeidet med å posisjonere regionen i forhold til satsingen på havvind.

Mohn repliserte at kommunen har inne en søknad om prosjektmidler hos Forskningsrådet, og at et tett samarbeid med Høgskolen og andre utdanningsinstitusjoner er nødvendig om Haugesundregionen skal klare å skaffe nok arbeidskraft til å dekke det framtidig behovet.

25.000 ansatte  

For det behovet er formidabelt. Næringen vil i 2035 trenge 25.000 arbeidstakere. Representanter for Høgskolen sa at HVL bruker store ressurser på å sy sammen utdanningsløsninger som skal kunne gi næringen sårt tiltrengt kompetanse fram mot 2030.

Prosjektdirektør Kjetil Jacobsen i havvindselskapet Deep Wind Ocean pekte også på mangel på folk og kompetanse som en utfordring.   På den annen side mente han at regionen er veldig godt rigget for å kunne ta en solid posisjon i en ny næring.
 
- Vi har en solid industrikultur, evne til omstilling, naturgitte forutsetninger og en kunnskap fra olje og gass som kan overføres til havvindnæringen. Vi kan bli en læringsarena for internasjonal suksess, sa Jacobsen.
Energi
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund