Med fokus på bærekraft…

09.01.2024
Administerende banksjef Bente Haraldson Syre ser fram til at Haugesund Sparebank kan bidra inn i nettverket med et lokalbankperspektiv
Haugesund Sparebank slår følge med 20 andre norske banker – og signerer avtale med Partnership for Carbon Financials (PCAF)
 
-Haugesund Sparebank har  som mål å være en pådriver for bærekraftig utvikling på Haugalandet og i Sunnhordland. I tillegg til vårt engasjement i lokalsamfunnet, har vi fokus på egen drift for å sikre at vår virksomhet leverer på bærekraft.

Som bank er utslippene fra egen virksomhet relativt beskjedne,  sammenlignet med porteføljen vi finansierer. Vi ser derfor at det største potensialet for å bidra til utslippsreduksjon ligger i å påvirke vår kundemasse, uttrykker Haugesund Sparebank i en pressemelding.

Banken har siden 2022 estimert utslippene i bedriftsmarkeds-porteføljen via egen utregningsmodell.   

Nå ser de behovet for å benytte standardiserte og felles utregningsmodeller som gir bedre sammenligningsgrunnlag mellom banker og finansinstitusjoner over tid,  og signerte nylig avtale med PCAF.

Partnership for Carbon Financials  (PCAF) er i essens en samstemmig avtale, et strukturert nettverk som binder sammen banker og andre finansinstitusjoner med mål om å etablere en enhetlig rapporteringsstandard for klimagassutslipp knyttet til finansierte prosjekter i kundeporteføljen. Dette voksende nettverket inkluderer for øyeblikket mer enn 450 finansinstitusjoner fra ulike deler av verden.

Når Haugesund Sparebank nå blir med i PCAF slår de følge med 20 andre norske banker og blir en del av Nordic Chapter, som bidrar med erfaringsutveksling i forum og geografisk tilpasning av standarden.

-Denne forpliktelsen er et viktig steg for å ta vår del av ansvaret for å kartlegge og følge opp bankens portefølje. Rapportering bidrar til mer åpenhet, mindre grønnvasking og gjør det lettere å velge bærekraftige løsninger, sier Administrerende banksjef Bente Haraldson Syre.

Som en av de minste norske bankene i PCAF håper Haugesund Sparebank å kunne bidra inn i nettverket med et lokalbankperspektiv og vise vei for andre lokalbanker som ønsker å kartlegge sine finansierte klimagassutslipp.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund