Nå kan du søke om lokale koronamidler

16.03.2021
Næringssjefene i Haugesund, Anette Sæther,  Tysvær, Asbjørn Moe, og Karmøy, Per Velde, er klar for søknadsprosess. Her sammen med Bernt Jæger i Næringsforeningen. (Arkivbilde)
Karmøy, Haugesund og Tysvær kommune skal fordele statlige kompensasjonsmidler til lokale virksomheter som er rammet av smitteverntiltak  


 
Pengene skal kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak og avhjelpe lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger.

Hvem kan søke?


Alle virksomheter med adresse i de aktuelle kommunene kan søke. Ordningen retter seg særlig mot virksomheter som har fått påbud om å holde helt eller delvis stengt, eller på andre måter er blitt pålagt begrensninger i sin næringsvirksomhet, og som har medført svikt i omsetning eller økte kostnader. Dette vil særlig gjelde reiseliv, arrangements- og serveringsnæringer, treningssentre, arrangements- og underholdningssteder, muséer, kinoer, men også enkelt virksomheter innen handel, virksomhet basert på mobilisering eller importert arbeidskraft, samt andre virksomheter som har møtt på særlige utfordringer. I tillegg kan det gis tilskudd til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv.

 

Hva kan det søkes om?


Økonomisk kompensasjon for dekke kostnader eller tap som følge av nedstenging og smitteverntiltak. Eksempler på kostnader som det kan søkes kompensasjon for er (ikke uttømmende):
•    Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner
•    Kostnader til nye permitteringer for virksomheter som er pålagt nedstengning
•    Merkostnader som følge av smitteverntiltak
•    Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans

Det kan også søkes om tilskudd for omsetningssvikt. Det forutsettes at virksomheten ikke blir kompensert via andre ordninger.
Det er ikke fastsatt et maksimalt søknadsbeløp. Det vil avgjøres etter gjennomgang av alle søknadene for å oppnå størst mulig sysselsetning og ringvirkninger.
Det kan ikke søkes om midler til investering, kapitalforøkelse, skatt, merverdiavgift og offentlig avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader, eller tap på fordringer (som ikke er dokumenterbart direkte følge av pandemien).


Søknadsskjema


Søknad om midler gjøres ved å fylle ut elektronisk søknad via portalen www.regionalforvaltning.no. Søk opp ordningen i den aktuelle kommunen.

Publisering og søknadsfrister:

Søknadsportalen blir de nærmeste dagene åpnet for søknadar, med søknadsfrist til påske.  Det kan forekomme mindre, lokale forskjeller mellom kommunene i utlysningen.   
 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund