Nå må det handling til!

08.03.2021
Daglig leder i Risanger & Sønn, Sjur Risanger ser fordeler i bærekraftig omstilling. Her avbildet på et digitalt arrangement.
Resultatene fra medlemsundersøkelsen er klar: Bedriftene ser viktigheten av bærekraftig omstilling, men…
-Vi ser at våre medlemsbedrifter har en vei å gå her med tanke på å sette i gang tiltak. Det positive er at de ser helt klart at dette lønner seg økonomisk. Nå skal vi som forening bidra til å sette fart på dette arbeidet via ressursgruppen «Grønn Lønnsomhet». Den ønsker vi skal bli til en nyttig «verktøykasse» å forholde seg til fremover for bedriftene som vil sette fart i prosessen. Dette handler til syvende og sist om å løfte konkurransekraften til bedriftene og regionen. Her ønsker vi å ta en aktiv rolle sammen med bedriftene, sier Bernt Jæger, adm.dir i Næringsforeningen Haugalandet til Haugesunds Avis.

En av bedriftene som allerede nå ser fordelene av å drive mer bærekraftig er malerfirma Risanger & Sønn AS.

-Det blir stadig mer etterspurt og satt krav til miljømessige tiltak, sier daglig leder i Risanger & Sønn, Sjur Risanger på et digitalt arrangement i regi av Næringsforeningen og ressursgruppen Grønn lønnsomhet.

Han er en av nærmere 200 respondenter som deltok i Næringsforeningens medlemsundersøkelse om bærekraft. I undersøkelsen kommer det frem at bedriftene på Haugalandet i stor grad ser viktigheten av bærekraftig omstilling.

-Vi har lagt vekt på bærekraftig drift og satt oss tre mål. Vi skal redusere fotavtrykket, være en foretrukket arbeidsgiver og opprettholde forspranget i bransjen, sier Risanger.

Disse tiltakene har lønnet seg for malerbedriften. Siden den første miljøfyrtårnsertifiseringen i 2013 kan Risanger & Sønn skilte med å ha vunnet oppdrag som følge av innsatsen bedriften har lagt ned i bærekraftig omstilling.

I følge undersøkelsen er Risanger ikke alene om å se muligheter i det grønne skiftet. Hele 71,6% av respondentene mener det lønner seg å økonomisk å ta «grønne» valg for bedriften. I tillegg ser 84,3% av bedriftslederne nye forretningsmuligheter i det grønne skiftet.

Likevel har bedriftene en vei å gå for å sette i gang tiltak med dokumentert effekt. Av respondentene har kun 22,3% iverksatt betydelige tiltak. 17,8% har konkrete planer om å gjøre tiltak.

For små og mellomstore bedrifter er det kun 12,8% som har iverksatt betydelige tiltak.

På spørsmålet om hvilke motiver bedriftene hadde for å satse på bærekraft var det spesielt tre faktorer som stakk frem:

Bedre omdømme (67%), Nye forretningsmuligheter (62%) og Krav fra kunder (60,9%)
 

Ønsker å rekruttere de beste


Det er ikke bare lønnsomhet og nye forretningsmuligheter som er drivere for bedriftene. I likhet med over halvparten av respondentene i undersøkelsen har Risanger flere grunner til å satse på bærekraft.

-Jeg ønsker å rekruttere A-laget. Da må vi vise at vi legger ned arbeid på denne fronten, sier han.

På spørsmålet om de tror bærekraft vil spille en stor rolle i evnen til å rekruttere ansatte fremover svarte 33,5% at de tror det blir en forutsetning for å rekruttere unge talenter. 33% svarte at de tror det blir viktig i fremtiden, og 14% svarte at de bør ha et mer bevisst forhold til det.

12,2% svarte at de ikke tror det har noe å si, og 6,1% svarte at de ikke har tenkt på det.

På spørsmål på hvilke områder bedriftene hadde konkrete bærekrafts-planer svarte 43% fornybar energi, 43,1% bærekraftsorientert innovasjon, 37,6% avfallshåndtering og 36,5% miljøteknologi.
 

Skal skape møteplasser rundt grønn lønnsomhet


Det er Næringsforeningens ressursgruppe «Grønn lønnsomhet» som er initiativtaker bak undersøkelsen. Ifølge ressursgruppeleder i gruppen, Stein Inge Morisbak, skal resultatene brukes til å tilrettelegge for møteplasser der bedrifter kan få konkrete råd om hvordan de kan komme i gang med arbeidet.

-Vi ønsker gjennom vår aktivitet å akselerere grønn omstilling i vår region og bidra til at flere får øynene opp for hvilke muligheter som ligger i grønn omstilling, og også farene som ligger i å ikke ta dette på alvor. På den ene siden er både små og store bedrifter mer eller mindre tvunget til å ta grep om de skal konkurrere om oppdragene som stiller stadig økende krav til bærekraft. På solsiden ønsker vi å synliggjøre alle de lønnsomme mulighetene som ligger i grønn omstilling og forretningsmodeller som fokuserer på bærekraft, sier Morisbak.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund