Næringslivet etterlyser lokal IT-utdanning

16.06.2022
Samfunnskontakt på HVL Haugesund, Frank Kongshavn fortalte om planene fremover.
Dette gjør utdanningsinstitusjonene
Næringslivet trenger lokale utdanningstilbud innen IT. På Næringsforeningens frokostmøte 15. juni fortalte Høgskulen på Vestlandet og Fagskolen Rogaland om planene de har for å adressere behovet i tiden fremover.

Høgskolen på Vestlandet har som mål å få på plass en bachelor  i informasjonsteknologi med mulig oppstart i 2024.

-Ettersom vi allerede har utdanningen etablert på våre campuser i Bergen og Førde, ligger forholdene godt til rette til at vi får dette til også på Haugalandet, forklarer samfunnskontakt ved HVL i Haugesund, Frank Kongshavn.

En av utfordringene så langt har vært finansieringen til studiet. Kongshavn er positivt innstilt til at de kommer i havn her.

-Vi jobber aktivt med eksterne aktører. Vi har fått positiv respons uten at noe er bekreftet, sier han.

Et lokalt tilbud på HVL kan bidra til at flere velger utdanningsløp «hjemme». I tillegg vil tilbudet forhåpentligvis kunne tiltrekke studenter til regionen.
 

-En ambisiøs plan


Omveltninger i arbeidslivet fører også til at folk som allerede er i jobb trenger et tilbud om videreutdanning. Om ikke lenge vil fagarbeidere som søker videreutdanning innenfor IT forhåpentligvis ha et lokalt tilbud. Fagskolen Rogaland la frem utdanningsretningene de har planlagt oppstart i våren 2023:

-Vi planlegger å starte opp utdanningen innenfor IT Drift, IT-utvikling og IT-sikkerhet, fortalte IKT ansvarlig studiested Haugesund i Fagskolen Rogaland, Arne Håland.


Fagskolen Rogaland: IKT ansvarlig studiested Haugesund, Arne Håland (t.v) og avdelingsleder Tekniske utdanninger, Robert Drønen.


Fagskolen Rogaland har søkt akkreditering for utdanningene og avventer godkjenning hos NOKUT – styringsorganet som godkjenner utdanninger i Norge. Ifølge Håland håper de på svar over sommeren.

-Dette er en veldig ambisiøs plan, men vi håper å komme i mål, sier han.

Studiene er modulbasert og legges opp til å kunne gjennomføres på kveldstid. På lik linje med HVL søker Fagskolen Rogaland tett dialog med næringslivet.

-Kommer bedriftene til oss og sier ‘dette har vi lyst på’, så snur vi oss rundt og får det til, forklarer han.
 

 
Utdanning
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund