Nærmer oss nye rekorder! 

03.06.2022
Ledigheten fortsetter å synke. Kun 1,3% helt ledige i Nord-Rogaland
Haugesund, som ligger høyest i vår region, ligger likt med fylkes- og landssnittet som denne måneden er på 1,6% helt ledige arbeidssøkere. Dette er likt med rekorden for Haugesund som fra før var 1,6% helt ledige - sist i juni 2008, melder Nav Marked Nord-Rogaland i en pressemelding.

Også Karmøy nærmer seg rekord i lav ledighet. De er nå nede på lave 1,2% helt ledige.
 
Sted Helt ledige Tiltak Brutto ledige Andel helt
ledige
Andel tiltak Andel brutto
Haugesund 307 85 392 1,6% 0,4% 2,2%
Rogaland 4044 1214 5258 1,6% 0,5% 2,3%
Bokn 6 * 6 1,3% * 1,3%
Karmøy 257 78 335 1,2% 0,4% 1,8%
Vindafjord 53 18 71 1,1% 0,4% 1,6%
Tysvær 58 34 92 1,0% 0,6% 1,6%
Sauda 18 9 27 0,8% 0,4% 1,0%
Suldal 11 * 11 0,6% * 0,8%
Utsira * * * * * *
*antallet er så lavt at det ikke oppgis pga. personvernhensyn
 
Totalt sett er ledigheten redusert med 95 personer i Nord-Rogaland i mai, når man ser på totalen av helt og delvis ledige og de på tiltak. 
 
Stort volum på utlyste stillinger
1110 stillinger ble lyst ut i Nord-Rogaland i mai. Det er omtrent på samme nivå som samme måned i fjor, melder Elisabeth Lie Nilsen, leder av Nav Marked Nord-Rogaland.

 – Det er flest utlyste stillinger innen Helse, pleie og omsorg (377), Butikk- og salgsarbeid (104),  Bygg og anlegg (95) og Undervisning (83), sier Nilsen.

– Det er spesielt kjekt at det lyses ut mange stillinger innen butikk- og salgsarbeid, da dette er en næring som tidligere ikke nødvendigvis har lyst ut mange stillinger offentlig, utdyper hun.

På tross av at mai har hatt en del ekstra fridager, så har det vært god fart i arbeidsmarkedet. Etterspørselen etter arbeidskraft er jevnt høy. Det er få permitterte blant de som kommer tilmeldt som arbeidssøkere, og de kommer blant annet på grunn av avsluttede prosjekter. Disse har ofte en etterspurt kompetanse og kommer raskt ut i jobb igjen.

– Det er jo fortsatt mange arbeidssøkere, så vi oppfordrer alle arbeidsgivere med behov for arbeidskraft til å lyse ut sine stillinger på Arbeidsplassen.no og/eller å ta kontakt med oss for å sjekke ut muligheter for rekrutterings- og inkluderingssamarbeid, avslutter Nilsen.
Arbeidsmarked
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund