Ny Rogfast-analyse på trappene

09.03.2023
Hva skjer etter at E39 Rogfast står ferdig i 2033? Det skal en ny analyse som nå er bestilt gi verdifull innsikt i. 
13 år siden sist gang det ble gjennomført en konsekvensutredning
Analysen skal gi en samlet oversikt over bosetting og næring etter at Rogfast står ferdig i 2033. Den skal peke på utfordringer og muligheter for innbyggere og næringsliv i regionen, komme med prognoser for forskyvninger som kan oppstå, og - foreslå hvilke grep som bør tas for å imøtekomme disse på best mulig måte.

Næringsforeningen Haugalandet har tatt initiativ til ny konsekvensutredning. Med på laget er 10 Haugalandskommuner (regionrådet), Karmsund Havn, Haugesund lufthavn, Rogaland fylkeskommune m.fl.. Finansieringen av analysen er et spleiselag mellom kommuner, fylkeskommune og privat næringsliv.

Verdifull innsikt
Administrerende direktør Bernt Jæger i Næringsforeningen mener analysen vil bli svært nyttig.

– Rogfast vil kunne medføre store endringer for hele Haugalandet. Hensikten vår med å ta initiativ til denne analysen, er at næringslivet sammen med kommunene skal få verdifull innsikt. Dette vil sannsynligvis avdekke områder vi kan implementere i fremtidige strategiplaner, sier Jæger.

Fire hovedproblemstillinger
Konsekvensutredningen skal belyse følgende fire hovedproblemstillinger:
  • Befolkningsutvikling og flyttemønster
  • Arbeidsplassutvikling innen ulike bransjer
  • Utvikling av godstransport på vei og sjø
  • Utvikling i reisemønster og bruk av samferdselstilbud, herunder også flyreiser
Vil innbyggere flytte til sør-fylket, eller vil sør-Rogalendinger bosette seg i vår region? Hva vil skje med boligprisene? Hvilke næringer/bransjer forventes å få et løft som følge av Rogfast-utbyggingen? Hvilken vei vil en eventuell handelslekkasje gå? Vil Rogfast overføre gods fra vei stil sjø, eller blir det motsatt? Og blir det endringer i preferanser Haugesund lufthavn vs. Stavanger lufthavn? Disse og mange andre spørsmål er det mange som ser frem til å få et klarere bilde av.

Solid aktør valgt
Et knippe aktører ble invitert til å gi tilbud på analysen. Prognosesenteret ble valgt som leverandør, og bestillerne er trygge på at konsekvensanalysen er i de beste hender.

Resultatet av analysen skal være klart til høsten og vil da presenteres på et eget arrangement.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund