Ny ungdomsskole på Frakkagjerd

14.01.2022
Stig Bang-Andersen er Innovasjonspådriver i NHOs leverandørutviklingsprogram. 
-Her får næringslivet muligheten til å påvirke konkurransen før den blir lyst ut. Grip muligheten, sier innovasjonspådriver i Innovative Anskaffelser, Stig Bang-Andersen.
 
Tysvær Kommune inviterer næringslivet til dialog i forkant av utlysningen av konkurransen tilknyttet ny ungdomsskole på Frakkagjerd.

-Dialogkonferansen er planlagt 24.januar 2022 og er et ledd i arbeidet med å skaffe seg mer kunnskap om løsninger for å oppnå den skolen Tysvær kommune ønsker seg. Leverandørene oppfordres til å komme med innspill om hvordan ambisjonene kan nås, heter det i invitasjonen.

Målgruppen for dialogkonferansen er leverandører som arkitekter, entreprenører og andre relevante aktører, som kan bidra til å oppfylle behovene og målene med anskaffelsen.

Innovasjonspådriver i  NHOs leverandørutviklingsprogram, Stig Bang-Andersen oppfordrer bedrifter til å delta.

-Her får næringslivet muligheten til å påvirke konkurransen før den blir lyst ut. Forhåpentligvis kommer det mange gode løsninger og innspill fra deltakerne, sier han.

Bang-Andersen var sist aktuell under næringsforeningens Leverandørkonferanse i desember 2021. Du kan se opptake nederst i saken.
 

Fin anledning til å posisjonere seg


Bang-Andersen trekker frem nok en fordel med å delta.

-Hvis du ser at du kan bidra, men mangler kompetanse på noen områder, er dette en fin arena for å finne samarbeidspartnere. Vi kommer til å ha flere dialogkonferanser i fremtiden, så dette er en ypperlig mulighet for bedrifter å posisjonere seg, sier han.

Etter dialogkonferansen planlegges det skriftlige innspill og en-til-en møter med leverandørene før konkurransen lyses ut. Planen er at skolen skal ferdigstilles til skolestart senest høsten 2025.

Mer informajon og påmelding.


 
Bygg & Anlegg
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund