Nytt samarbeid på tvers av landegrenser

26.04.2021
-Denne avtalen vil styrke hele havvindindustrien i Norge og resten av Europa, sier daglig leder i METCentre, Arvid Nesse.
 
Marin energi testsenter(METCentre) utenfor Karmøy inngår tett samarbeid med det spanske testsenter Plocan, lokalisert utenfor Gran Canaria.

Samarbeidsavtalen, et såkalt Memorandum of Understanding (MoU), gir et rammeverk for et videre samarbeid om både markedsløsninger, testløsninger, regulatoriske aspekter og miljøhensyn, heter det i en pressemelding.

-Denne avtalen vil styrke hele havvindindustrien i Norge og resten av Europa, og jeg er overbevist om at deling av kunnskap og erfaring i en så ny og voksende næring som havvindindustrien vil være til gjensidig nytte for både Norge, Spania og hele industrien i Europa. I tillegg gir denne avtalen oss nye muligheter med havvind i kombinasjon med nye teknologiløsninger som hydrogen og flytende solkraftproduksjon, sier Arvid Nesse, daglig leder i Marin energi testsenter(METCentre).

-At vi lykkes med et så tett samarbeid mellom to ledende testsentre for flytende havvind-teknologi i Europa, viser hvor stor vilje det er i hele den europeiske havvindindustrien til å utvikle seg videre. Skal vi få ned kostnadene og øke kunnskapen så er vi helt avhengig av et tett samarbeid på tvers av landegrensene. Det legger denne avtalen opp til, sier Jose Joaquin Hernandez Brito, daglig leder i Plocan.  

Marin energi testsenter (METCentre) og Plataforma Oceanica De Canarias er to ledende teststeder for flytende havvind i Europa. Partnerne har vurdert at testsentrene sammen kan spille en viktig rolle i den europeiske grønne energiomstillingen.

De to partnerne har forskjellige egenskaper når det gjelder beliggenhet, testinfrastruktur og finansiering, testing og markedstilnærming som sammen kan gi betydelige synergier for begge testsentrene, Norge, Spania og resten av Europa.

-METCentre er en del av Norwegian Offshore Wind Cluster, og ser for seg at dette samarbeidet også kan gi merverdi for de 277 medlemsbedriftene i klyngen, heter det i pressemeldingen.

METCentre og Plocan har blant annet blitt enig om: 
  • Å arbeide for havvind på dypt vann i sine respektive land, samt i fellesskap når muligheten byr seg.
  • Å søke områder med strategisk nytte for begge nasjoner og deres offshore vindforsyningskjede gjennom samarbeid og partnerskap.
  • Å levere en rekke aktiviteter til gjensidig nytte for testsentrene samt for relevante industrielle aktører i Spania og Norge.
Norge og Spania er to betydelige havnasjoner og har etter mange tiårs erfaring fra offshore-industri, mye å bidra med i utviklingen av havvindindustrien.
 
Energi
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund