Økt inkludering vil svare seg

11.08.2023
Potensielt store samfunnsøkonomiske gevinster å hente
Aski jobber med inkludering av mennesker som av forskjellige grunner faller utenfor arbeidslivet. En økende andel av befolkningen, erfarer daglig leder i Aski, Preben Svendsen.

– I Norge har vi opplevd en sterk økonomisk utvikling gjennom flere tiår. Vi har et næringsliv som er gode på teknologiutvikling og som er konkurransedyktige nasjonalt og internasjonalt. Samtidig opplever vi at en økende andel av befolkningen er utenfor arbeidslivet.

Han forteller videre at dette er utfordrende for dem det gjelder, og at det potensielt er store samfunnsøkonomiske gevinster å hente på økt inkludering.

– Fremtidig vekst i næringslivet avhenger også av i hvilken grad vi lykkes med å inkludere de utenfor arbeidslivet, sier Svendsen.

Nå har Aski planlagt en fagkonferanse for å sette fokus på dette. Torsdag 28. september inviterer de næringslivet til høyskolebygget i Haugesund. De har satt sammen et program som vil belyse problemstillinger fra flere vinkler.

– Vi har blant annet sosialt entreprenørskap og ungt utenforskap på agendaen denne dagen, og Stien fra NHO skal snakke om næringslivets behov og hvilke muligheter som finnes for dem. Jeg tror det blir en veldig fin dag, smiler Svendsen.

Om Aski:
- Fyller 50 år i år
- Har bistått over 5000 mennesker siden oppstarten i 1973
- Har bidratt til å skape verdier for flere milliarder
- Askis tall viser at det offentlige får god avkastning på investeringene sine (høy verdiskapning)
Arbeidsmarked
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund