Omsetningsøkning på 78% første halvår

23.08.2023
Administrerende direktør i Reach Subsea, Jostein Alendal, kan melde om et svært godt første halvår i 2023. Både omsetning, lønnsomhet og ordrebok er i sterk vekst. 
Fortsatt sterk vekst i omsetning, lønnsomhet og ordrebok for Reach Subsea
Reach Subsea ASA, leverandør av data- og undervannstjenester for havbaserte industrier, publiserte i dag rekordhøy omsetning og EBIT for andre kvartal 2023. Omsetningen økte med 78 prosent til 636 millioner kroner, mens EBIT var på 148 millioner kroner, en vekst på 138 prosent justert for en engangssalgsgevinst på 30 millioner kroner. Ordreboken økte med 69 prosent til 590 millioner kroner, og tilbudsomfanget er for øyeblikket på en historisk høyde på omtrent 5 milliarder kroner (2,3 milliarder for ett år siden).

- Ordreboken vår var rekordhøy da vi gikk inn i sommersesongen, og vi er nå midt i den klart mest travle perioden i selskapets historie. Prosjektgjennomføringen har vært utmerket i andre kvartal, mens aktiviteten i tilbudsprosessene har vært ekstremt høy. Dette er en solid bekreftelse på vårt svært positive markedssyn de kommende årene, sier administrerende direktør i Reach Subsea, Jostein Alendal.

I løpet av de siste 18 til 24 månedene har Reach Subsea økt kapasitet og kompetanse for å dra nytte av det sterke markedet. Flåten av offshore undervannsstøttefartøy er fornyet og utvidet med langvarige kontrakter med gunstige vilkår. Samtidig har Reach Subsea skaffet viktig kapasitet innen kartlegging og geofysisk overvåking.

- Vår økte kapasitet, utvidede tjenestetilbud og globale tilstedeværelse betyr at vi nå kan konkurrere om et mye bredere sett med oppdrag. Den strategiske ekspansjonen kommer perfekt i takt med en sterk vekst i etterspørselen etter tjenester i havrommet. Utrullingen av offshore vind akselererer med enormt behov for undervannsarbeid, og høye energipriser stimulerer aktiviteten i olje- og gassektoren. Energisikkerhet er en annen driver for etterspørselen. I tillegg kommer nye segmenter som dypvannsgruvedrift, karbonlagring og oppdrett av offshore-fisk, sier Alendal.

Reach Subsea planlegger ytterligere kapasitetsutvidelser, og i 2024 forventes de første to autonome undervannsstøttefartøyene, kalt Reach Remote, å bli lansert. Skrogets konstruksjon er fullført, mens utrustning, utvikling av delsystemer og kontrollsenter går fremover.

- Med mye lavere investerings- og driftskostnader kombinert med betydelig lavere utslipp enn konvensjonelle fartøy, vil det autonome Reach Remote være en game-changer ikke bare for Reach, men for hele industrien, avslutter Alendal.

Høydepunkter for Q2 2023 (2022-tall i parentes):
  • Rekordhøye resultater drevet av vekst, forbedrede priser og god prosjektgjennomføring
  • EBIT for andre kvartal 2023 var 148,2 millioner kroner, inkludert en gevinst på 29,8 millioner kroner, (49,8 millioner kroner), mens resultatet før skatt var 110,4 millioner kroner (56,2 millioner kroner)
  • EBIT for de første seks månedene av 2023 var 139,8 millioner kroner (12,2 millioner kroner), mens resultatet før skatt var 116,0 millioner kroner (11,9 millioner kroner)
  • Sterke markedsforhold på tvers av alle sektorer drevet av høye energipriser, økt fokus på energisikkerhet og strukturell vekst innen offshore fornybar energi
Maritim
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund