Optimisme på tampen av året

23.12.2021
Medlemsundersøkelsen gir grunn til optimisme. Bilde av Aibel som sikret seg store kontrakter på tampen av året.
Næringsforeningen har fått svarene fra medlemsundersøkelse
Gjennom pandemien har Næringsforeningen gjennomført flere undersøkelser for å «ta temperaturen» på næringslivet.

Resultatene fra årets siste undersøkelse gir grunn til optimisme, selv om det selvsagt er variasjoner i bransjer.

- Over halvparten av respondentene melder om at de har forbedret årsresultatet i år sammenlignet med i fjor. I tillegg vurderer i overkant av halvparten å ansette flere i 2022, det er gledelig sier adm.dir. i Næringsforeningen, Bernt Jæger.

På spørsmålet om hvordan årsresultatet blir sammenlignet med 2020 svarte 56% at det blir bedre enn fjoråret, 30% svarte noenlunde likt og 12% forventet dårligere resultat. 53% av bedriftene vurderer å ansette i tiden som ligger foran oss. Kun 6% vurderer permitteringer eller oppsigelser.

Jæger understreker at bildet er sammensatt.

- Vi gleder oss over de positive tallene. Men det er viktig at vi har et forhold til hvor sammensatt bildet egentlig er. I samme undersøkelse svarer 30% at pandemien vil påvirke resultatet i 2022 negativt. 56% er usikre. Vi kan med andre ord fastslå at det også oppleves en del usikkerhet rundt neste år. Men så er det interessant å følge de bedriftene som faktisk har funnet nye forretningsområder under pandemien. 15% av respondentene tror faktisk pandemien vil påvirke resultatet positivt neste år, sier han.
 

Mer fokus på bærekraft


Pandemien har medført endringer i arbeidshverdagen i bedrifter. Næringsforeningen spurte medlemmene hvilke områder de ser for seg har blitt varig endret etter pandemien.

- Her er det en markant endring siden undersøkelsen i slutten av 2020; Nemlig fokus på bærekraftig omstilling. Sammenlignet med i fjor er det en økning på 10% i bedrifter som nå fokuserer på bærekraftig omstilling.

- Det er positivt at bedriftene begynner å ta tak i dette. Det kommer uten tvil til å spille en forretningskritisk rolle fremover. Det fikk vi ikke minst bekreftet via innlegg fra innkjøperne fra kommunene under leverandørkonferansen som nylig ble avholdt, sier Jæger.

På spørsmål om endringene i arbeidshverdagen oppleves som positive eller negative svarte 66 at de opplever endringene som positive. Kun 13% opplever endringene som negative, og 20% er usikre.

-Det blir nok en start på 2022 som minner en del om 2021. Men det er viktig å ha i bakhodet den positive utviklingen næringslivet har sett i løpet av året som har vært; ikke minst for industrien på Haugalandet. Vi har god tro på at også 2022 blir et godt år for de fleste av våre medlemsbedrifter, avslutter Jæger.

Undersøkelsen ble gjennomført over en tre ukers periode i desember 2021. Respondentene avga svar i perioden mellom 2. og 20. desember (mellom 1 og 2 runde med coronarestriksjoner). 135 ulike bedrifter fra et bredt spekter av bransjer, og ulik størrelseorden, på Haugalandet deltok i undersøkelsen.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund