Patentrådgiveren er bekymret

11.04.2023
-Her er vi milevis bak Sverige, Danmark og Finland, sier Krister Mindrebøe i Bryn Aarflot.
I Norge registreres det langt færre patenter enn andre europeiske land. Dette bekymrer patentrådgiver og partner i Bryn Aarflot, Krister Mindrebøe.

-Hvis du ikke beskytter oppfinnelsen eller merkevaren din er det alltid en risiko for at noen kopierer den, sier han.

Han viser til statistikk fra European Patent Office som viser antall patent-søknader per innbygger.

- Her ligger vi milevis bak Sverige, Danmark og Finland, påpeker han.


 

-Vi må beskytte teknologien vår


Lokalt i Rogaland er både antall varemerkesøknader og patentsøknader på vei ned. Mindrebøe mener Haugalandet spesielt bør bli mer opptatt av å beskytte produktene og tjenestene sine.
-Da denne regionen ble verdensledende innen olje og gass ble det registrert mange varemerker og patenter. Nå skal vi skape et hjemmemarked for havvind der vi håper på å bli verdensledende. Da sier det seg selv at vi må beskytte teknologien vår, sier han.

Mindrebøe påpeker at vi i Norge ofte har mye tillitt til våre handelspartnere.

-Dette er vi gode på, og det fungerer til en viss grad – men ikke alltid, sier han.

Ifølge Mindrebøe er det spesielt i etableringen av nye industrier som tiltrekker internasjonal oppmerksomhet viktig å ha fokus på å beskytte teknologien vår.

-Spesielt i bransjer som er teknologi-intensive, så trenger du en portefølje av patenter og rettigheter. Hvis du havner i en situasjon der du må samarbeide med eller lisensiere inn rettigheter fra en utenlandsk leverandør som har rettighetene på plass, og du ikke har dine på plass, kan det fort bli dyrt, sier han.

Løsningen er å gjøre andre like avhengige av deg som du er av dem.

-Har du din egen patentportefølje, da blir de avhengig av deg, slik at du kan bytte rettigheter i stedet for å kjøpe inn for cash, forklarer han. 
Teknologi
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund