Pilene peker rett vei!

20.05.2021
Direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen, innledet den digitale presentasjonen av Bedriftsundersøkelsen 2021.
NAV Rogalands bedriftsundersøkelse gir grunn til optimisme…
 
Nylig ble NAV Rogalands årlige bedriftsundersøkelse lagt frem i en digital sending.  I undersøkelsen er over 900 private og offentlige virksomheter i Rogaland blant annet blitt spurt om effekten av koronapandemien og nivået de ser for seg med tanke på bemanning fremover.

Det overordnede bildet er ifølge direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen mer positivt enn på lenge. – Pilene peker rett vei; Det er 1500 færre ledige siden i mars. Vi bekymrer oss allikevel over andelen langtidsledige. Mange har gått ledige i over et halvt år, sa Haftorsen.

Gustav Svane, seniorrådgiver i NAV Rogaland presenterte tallene fra undersøkelsen, som blant annet viste at antall utlyste stillinger er tilbake på 2019 nivå. Året 2019 var ifølge Svane et godt år, der vi var på god vei opp igjen etter oljekrisen.

Med tanke på året som ligger bak oss, har 6% av bedriftene sagt opp ansatte og 28 % har sett seg nødt til å permittere som følge av pandemien. De hardest rammede bransjene var overnatting, serveringsvirksomhet og olje / gass-sektoren.

Behov for arbeidskraft
I alt 27% av bedriftene i undersøkelsen ser for seg en oppgang i antall ansatte fremover, og kun 9% tror det blir færre ansatte. Det gir en netto endring på 18 % som ifølge Gustav Svane vil gi størst utslag i bransjene Informasjon og kommunikasjon, bergverksdrift og utvinning, og bygg og anleggsbransjen.

Udekket behov for kompetanse
Undersøkelsen avdekker også spørsmålet om i hvilken grad bedriftene får tak i den kompetansen en trenger. Her svarer 16% av bedriftene at ikke får tak i ønsket kompetanse, eller har måtte ansatte folk med annen kompetanse enn det de i utgangspunktet var på jakt etter. Denne våren er det i alt 4680 stillinger som er udekket. Det er nesten akkurat samme nivå som i 2019, der det var 4600. Her poengterer Svane at en del av det udekkede behovet nå skyldes problemer med å få inn arbeidskraft fra utlandet. I denne bolken er både bygg – anlegg og industriarbeidere godt representert.

-Vi ser at det er en stor del arbeidssøkende som ikke har den kompetansen som etterspørres, så vi ønsker å bruke våre virkemidler godt fremover for å gjøre disse klare for å tre inn i de ledige jobbene som finnes, sa Merethe P. Haftorsen.

I presentasjonen av Bedriftsundersøkelsen deltok også regiondirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland, regiondirektør i Kruse Smith Kristin Stømer Frafjord og Jarle Brandt, direktør i Manpower Rogaland.

Les også: Tallenes tale fra medlemsundersøkelsen er klar…

Bilde under: Gustav Svane, seniorrådgiver i NAV Rogaland


 
Arbeidsmarked
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund