Politisk uenighet skaper usikkerhet

14.01.2022
-Havvindnæringen har ikke tid til kabelstrid, sier Arvid Nesse, leder i Norwegian Offshore Wind Cluster
I regjeringserklæringen (Hurdalsplattformen) heter det at ingen av regjeringspartiene vil «godkjenne nye mellomlandsforbindelser til utlandet i denne stortingsperioden». Den siste tids uttalelser, tyder på uenighet rundt hva dette faktisk innebærer. 

Mer spesifikt er det uenighet rundt om såkalte hybridkabler fra havvindparker er omfattet av det aktuelle punktet i regjeringserklæringen. Hybridkabler vil si kabler som kan levere kraft både inn til land i Norge, og til utlandet. 

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) og klimaminister Espen Barth Eide (Ap) har uttalt at hybridkabler fra havvindanlegg ikke omfattes av formuleringen i Hurdalsplattformen, mens Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad er like tydelig på at det ikke finnes unntak i plattformen for hybridkabler. 

Arvid Nesse, leder i Norwegian Offshore Wind Cluster, understreker at alle sentrale aktører, inkludert Statkraft, er enige om at hybridkabler er en forutsetning for at utbygging av havvind i Norge skal bli lønnsom. 

Menon Economics har publisert en rapport som peker på de enorme mulighetene for Norsk verdiskaping som ligger i havvindnæringen. Det er imidlertid flere helt kritiske forutsetninger dersom vi skal lykkes med et nytt industrieventyr. To av de viktigste er «å være tidlig ute, slik at man får en ledende rolle når teknologien blir kommersielt konkurransedyktig», samt «en tydelig visjon fra myndighetene som bidrar til forutsigbarhet for norske aktører». 

Den politiske kabelstriden truer nå begge disse forutsetningene. 

I løpet av høsten skal etter planen de første konsesjonene knyttet til feltene «Utsira Nord» og «Sørlige Nordsjø» deles ut, og her er det enorme muligheter for våre lokale bedrifter. Menons rapport estimerer at «Utsira Nord» kan gi 6.500 regionale arbeidsplasser og en verdiskaping på 13,5 milliarder kroner. En utsettelse vil utvilsomt få store konsekvenser for de mange offensive satsingene i vår region.

En bekymret Arvid Nesse er krystallklar: «Dersom havvindutbyggingen blir forsinket på grunn av uklarheter rundt kabler, står vi i fare for å miste vår solide internasjonale posisjon.» 

Det ville vært katastrofalt dersom Norge tapte kappløpet om et nytt industrieventyr på grunn av intern strid i politisk ledelse. Regjeringspartiene må derfor snarest bli enige om retningen, slik at Norge kan styrke sin internasjonale posisjon i stedet for å miste den.


Les kommentar fra Norwegian Offshore Wind Cluster her: The offshore wind industry doesnt have time for cable disputes
 
Energi
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund