PwC med ny satsing på Haugalandet

09.03.2023
Espen Sunde skal lede PwC sin nye satsing på eget rådgivningsmiljø i Haugesund fra 1. april
Etablerer eget rådgivningsmiljø i Haugesund. Espen Sunde er ansvarlig for å lede satsingen.
Espen Sunde jobber nå som CFO i Seagarden. Men fra 1. april handler det om å etablere CFO rådgivningsmiljø i PwC Haugesund.

PwC er allerede etablert med et revisjonsmiljø i Haugesund, og nå skal kontoret vokse. Målet er å hjelpe virksomheter å lykkes.

– Bakgrunnen for etableringen er at Haugalandet har et enormt spennende og differensiert næringsliv, med både store satsinger innenfor havvind, teknologi, sterke miljøer innenfor maritim sektor, energi- og prosessindustri, og mange små og store underleverandører, sier Sunde.

– Flere av disse bransjene og bedriftene er i store endringer, med krav om digitalisering og effektivisering, samtidig som kompetansemangel og regulatoriske skifter gir ytterligere utfordringer. Selskapene sine ressurser skal være eksperter på stadig flere områder, og dette endres også i stor hastighet. Det kan gå utover både trivsel på arbeidsplass, kapasitet og kvaliteten på tjenester og produkter som leveres, utdyper han.

Erfaring fra PwC-miljøet
Sunde var ansatt som revisor og konsulent ved PwC i Oslo i fire år før han flyttet hjem til Haugalandet og ble ansatt som CFO i Seagarden, hvor han nå har vært de to siste årene.

– Det har vært en stor fordel for meg å ha vært ute i «linjen» som CFO i Seagarden, hvor jeg har fått jobbet med konkrete problemstillinger som industribedrifter i Norge har stridd med siste årene. Dette inkluderer områder som for eksempel ekstrem økning i inflasjon, som har gitt kostnadspress på alle nivå, en energikrise som følge av den forferdelige krigen i Ukraina, som har påvirket hele verdikjeden, fra råstoffsituasjon til materialmangel, forklarer han.

– Dette har virkelig gitt verdifull erfaring i hvor vanskelig det kan være å drive bærekraftig business selv i dagens moderne samfunn, hvor det hele tiden kan oppstå uforutsette hendelser som har store påvirkninger for folk og bedrifter flest, sier Sunde.

Men fra 1. april er det altså tilbake til PwC, et selskap han også har trivdes veldig godt i, nå i ny rolle med større ansvar.

– Jeg ser virkelig frem til dette, avslutter han.

I tillegg til ansettelsen av Sunde, planlegger PwC ytterligere forsterkning med 3-5 konsulenter og rådgivere.

Om PwC:
- Verdens største nettverk av revisorer, advokater, teknologer og rådgivere
- Jobber for et mål om å bygge tillit i samfunnet og løse viktige problemer
- Over 2300 problemløsere fordelt på 28 kontorer spredt over hele landet
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund