Regjeringen lanserer 'Hele Norge eksporterer'

10.03.2022
Næringsminister Jan Christian Vestre lanserte tiltak for å styrke Norge i det han kaller tidenes største omstilling. Avbildet er han i dialog med næringslivet på Haugalandet tidligere i år.
Flytende havvind og grønnere maritim eksport som de to første nasjonale strategiske eksportsatsingene
Under en pressekonferanse torsdag, lanserte næringsminister Jan Christian Vestre regjeringens eksportreform "Hele Norge eksporterer", med konkrete tiltak for å oppnå de fire målsettingene regjeringen tidligere har presentert:
 
  • Skape flere jobber i hele landet 
  • Øke investeringene 
  • Øke fastlandseksporten med 50% 
  • Kutte klimagasser= grønn vekst

– De siste månedene har jeg møtt rundt 200 bedrifter, for å få innspill om hva næringslivet trenger. Nå vil jeg vise eksportbedriftene at de er hørt, åpnet Vestre. 

Det første tiltaket som ble trukket frem, er opprettelse av Nasjonalt Eksportråd, som skal gi råd og innspill til næringsministeren og utforme forslag til 5-10 større strategiske eksportsatsinger. Rådet vil bestå av representanter fra næringslivet og partene i arbeidslivet, og betjenes av et sekretariat. De to første strategiske eksportsatsingene ble lansert umiddelbart: flytende havvind og grønnere maritim eksport. Eksportrådet skal erstatte den statlige etaten Eksportstrategirådet. 
 

- I stedet for mer byråkrati i form av en etat, vil regjeringen jobbe tettere på eksportarbeidet, sammen med næringslivet, eksisterende virkemiddelapparat og partene i arbeidslivet. Dette er i tråd med regjeringens mål om en mer aktiv næringspolitikk, og for å øke eksporten må vi ha vilje til å prioritere og i større grad styre ressurser og virkemidler, sier Vestre.


Et annet tiltak som ble lansert, var sterkere regional tilstedeværelse for Eksportfinansiering Norge (Eksfin), i Ålesund og Stavanger.  I tillegg får Eksfin et bredere mandat, for å bidra til økt eksport og eksportrettede investeringer. Eksfin kan med dette gi lån til eksportrettede investeringer og finansiere klimaprosjekter med eksportpotensial i Norge. Det åpnes også for finansiering av bunnfaste vindkraftprosjekter offshore, på lik linje med flytende vindkraftprosjekter.
 

Næringsministeren har også tatt initiativ til et nytt nasjonalt merkevareprogram – «Made in Norway» - gjennom utvikling av et nasjonalt kompetanseprogram og mer effektive verktøy som setter næringer, klynger og bedrifter i s
tand til å ta internasjonale posisjoner gjennom den styrken Norge som merkevare representerer. Det vil også b
li sett på muligheten for å etablere en ny nasjonal merkeordning der norskproduserte varer og tjenester får et anerkjent kvalitetsstempel. Dette kan øke betalingsviljen for norske løsninger. Regjeringen vil blant annet etablere en søknadsbasert ordning i Innovasjon Norge hvor bedrifter kan søke om støtte til å delta på messer og felles næringsfremmeaktiviteter. Flere EU-land har slike ordninger og mange bedrifter har etterlyst tilsvarende i Norge.

«Hele Norge eksporterer», en storsatsing hvor myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet skal forene krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet. Dette skal styrke og effektivisere arbeidet med eksport.

– Vi har både gode enkeltspillere og konkurransefortrinn, men for å hevde oss i verdenstoppen må alle spille på lag. Det er det denne satsingen handler om, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Få med deg næringsministeren under Haugalandskonferansen 20.mai 

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund