Revurderer millioninvestering grunnet høye strømpriser

22.11.2023
Konsernsjef i Fatland AS Anders Hundseid er frustrert over regjeringen og de skjeve strømprisene i landet 
-Hvordan skal vi planlegge for store investeringer når det er så lite forutsigbare strømpriser og så store forskjeller i Norge? sier konsernsjef i Fatland AS Anders Hundseid.
Ett av Norges største slakteri gjør nå kuvending og revurderer en millioninvestering grunnet de høye og lite forutsigbare strømprisene. Det er store prisforskjeller i landet på strøm, noe som gjør det svært konkurransevridende for næringsaktører på Haugalandet.

Fatland As har anlegg på Østlandet, men slakteriene på Hommersåk og i Ølen er de to største. Rogaland er i strømområdet N02 (Sørvestlandet) som har de aller høyeste strømprisene i landet. Konsernsjef i Fatland, Anders Hunseid, er dypt bekymret for at planene om utviding av slakteriet i Ølen på 250 millioner kroner kan havne et annet sted i landet.

-Det er en stor ulempe for oss i Fatland med de enorme prisforskjellene på strøm. Det er rett og slett en konkurranseulempe å drive virksomhet i vår strømsone. Med de kostnadene som er nå, må vi se oss om etter andre lokasjoner i landet som har billigere og mer forutsigbare strømpriser, sier Hundseid. 

-Jeg er svært skuffet over at vi ikke blir tatt på alvor med tanke på strømstøtte og muligheter for prisutjevning. Vi føler oss rett og slett ikke hørt av regjeringen. Det er fortsatt mulig for regjeringen å komme med tiltak som vil minske de enorme forskjellene, men det må politisk vilje til, sier en frustrert Hundseid.

Konsernsjefen har også vært i kontakt med andre aktører på Haugalandet som nå vurderer å sette prosjekter på vent eller i verste fall se seg om etter andre lokasjoner i landet på grunn av svært urettferdige strømpriser.
-Hvordan skal vi planlegge for store investeringer når det er så lite forutsigbare strømpriser og så store forskjeller i Norge? Vi konkurrerer med hele landet, og da må det jo være like konkurransevilkår. 

Første halvår i 2023 var snittpris 1,33 kr/kwt i strømsone N02 , mens lenger nord i landet har snittet vært 0,35 kr.
-Vi har tre-fire ganger så mye utgifter til strøm som våre konkurrenter lenger nord i landet. Jeg kan ikke fatte at regjeringen kan sitte og se på dette. Det vil være svært negativt for Haugalandet om dette fortsetter, sier Hundseid. 

Administrerende direktør i Næringsforeningen Bernt Jæger, mener at nå må regjeringen på banen og komme med tiltak som faktisk virker.
-Vi kan ikke risikere at næringsaktører på Haugalandet revurderer investeringer og flytter til andre steder i landet grunnet de enorme forskjellene i strømprisene. Regjeringen må bruke verktøykassen sin slik at vi på Haugalandet har like konkurransevilkår med resten av landet, og vi har ikke tid til å vente, sier en oppgitt Jæger.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund