Satser på havbruk med lukket merdteknologi

15.01.2024
Vi mener å ha funnet formelen for en god helhetlig anleggsløsning. Og etter responsen å dømme er det mange som ser disse kvalitetene, fastslår daglig leder i Westcon Hexacage, Arne Matre.
Westcon Group lanserer stålbygd konsept for lukket oppdrett i sjø. Melder om stor interesse for konsernets nysatsing på lukket merdteknologi.
 
Gjennom datterselskapet Westcon Hexacage, lanserer Westcon Group et stålbygd konsept for lukket oppdrett i sjø. Daglig leder i Westcon Hexacage, Arne Matre, melder om stor interesse for konsernets nysatsing.

-Vi opplever betydelig interesse for Hexacage-konseptet, ikke bare fra oppdrettere, men også hos de spisse fagmiljøene innen fiskehelse, miljø og havbruksøkonomi, sier Matre

Designet er et resultat av kravene om økt biologisk kontroll og konseptet sikrer høy kvalitet på fiskens oppvekstmiljø. Anlegget består av stålbygde merder som omkranser en servicecelle. Oppdrettsvolumet er 21.000 m3 per merd, og alt vann blir filtrert for lus og larver. Et speialutviklet dysesystem strømsetter vannmassene i forhold til fiskens vekstfase.


-Det er nytt i havbruksnæringen å tenke stålanlegg med 40-50 års levetid. I en verden med kontinuerlig utstyrsutvikling og stadige behov for oppgraderinger, er stål et svært egnet materiale, forteller Matre, og legger til:

-Med lusefritt vann i merdene og uten avfallsutslipp, kan vi flerdoble produksjonen på eksisterende lokaliteter med langt bedre fiskehelse og med lavere miljøbelastning enn vi har på dagens produksjon, sier Matre

Hexacage er designet for å kunne drive med havbruk på et industrielt nivå, med trygghet for fisken og og ikke minst med et helt nytt HMS-nivå. Anlegget er testet til Hs4,3, eller 8-9 meter høye bølger. Rømmingsfare er eliminert og anlegget er upåvirket av ytre påvirkninger.  

Hexacage er utviklet med industrielle motiv – ikke konsesjonsmotiv. 
- Westcon Hexacage skal ikke eie konsesjoner, men skal være en anleggsleverandør, sier Matre, og fortsetter
-Skal vi nå våre felles mål om et økt produksjonsvolum fra en bærekraftig produksjon må man tenke industrielt, ha lange tanker, være forberedt på stadige endringer og sørge for at den installasjonen man rår over sikrer fiskens oppvekstvilkår og folks arbeidhverdag. Løsningene må være levedyktige, sier Matre.

Westcon Hexacage opplevde stor interesse for konseptet sitt under fjorårets Aqua Nor. Både oppdrettere og myndigheter ser viktigheten av anleggskonsept som er rasjonelle å bygge, effektive å drifte og ikke minst enkle å vedlikeholde.

-Et stabilt oppvekstmiljø for fisken, uten lus, uten notvask, uten rensefisk eller annet stress sikrer optimal fiskevelferd. Uten arbeidsbåter, med energieffektive systemer og god oppsamling av avfall, sikrer Hexacage anlegget bærekraft både for biologi, miljø og energi, sier Matre som avslutningsvis understreker verdien av å kunne respondere både på dagens krav, men også være forberedt på at fremtiden vil oppleve skjerpede krav på de fleste områder.

-Vi mener å ha funnet formelen for en god helhetlig anleggsløsning. Og etter responsen å dømme er det mange som ser disse kvalitetene, avslutter en optimistisk Arne Matre. 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund