Satser på reiselivet med over 40 tiltak

06.02.2024
Reiselivssjef Vigleik Dueland i Destinasjon Haugesund & Haugalandet mener det er på tide med et skikkelig fokus på reiselivet.
Foto: Amedia Innholdsbyrå
-Vi har enorme muligheter på Haugalandet, sier reiselivssjef Vigleik Dueland.

 
Regjeringen staker ut kursen for en mer lønnsom, grønnere og bærekraftig fremtid for norsk reiseliv. Næringsministeren la i dag frem et veikart med en rekke tiltak som skal styrke reiselivsnæringen og bidra til å gjøre Norge til verdens mest bærekraftige reisemål ifølge en pressemelding.

-Reiselivet er viktig for Norge. Det er en fremtidsnæring, som gir arbeid til over 180 000 personer og bidrar til eksportinntekter, utvikling og spennende opplevelser. Regjeringen har store ambisjoner for reiselivsnæringen. Målet er at Norge skal bli verdens fremste bærekraftige reisemål. Vi skal jobbe sammen for å øke verdiskapingen, redusere klima- og miljøavtrykket, skape flere helårsarbeidsplasser og sette Norge på verdenskartet,  sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Veikartet er løypemelding og statusrapport for regjeringens satsinger på reiselivsnæringen. Det sikter seg inn på tre innsatsområder, og viser bredden i regjeringens tilsammen 43 tiltak og prosesser for næringen. Tiltakene spenner fra lokale besøksbidrag til en nasjonal godkjenningsordning for guider.

-Norge er kjent for sine spektakulære naturopplevelser og unike kulturarv. Med veikartet ønsker vi å utnytte dette potensialet enda bedre, og samtidig sikre at vi tar vare på verdiene som gjør oss attraktive. Vi må utvikle reiselivet sammen med næringen på en måte som er bærekraftig for både lokalbefolkningen og de tilreisende, sier Vestre.

Reiselivssjef Vigleik Dueland i Destinasjon Haugesund & Haugalandet har fulgt med på næringsministerens fremleggelse og ser frem til å dukke ned i dokumentet.

-Jeg vil si at det er både veldig flott og nødvendig at denne viktige næringen nå blir satt skikkelig fokus på gjennom reiseliv 2030, det er på tide. Det er svært viktig med et felles løft med fokus på å stimulere til bærekraftig vekst og innovasjon i reiselivsnæringen. At reiselivsnæringen er utpekt som en strategisk eksportsatsing under regjeringens eksportreform er veldig velkomment for at næringens skal styrke sin internasjonale konkurransekraft, sier Dueland til Næringsforeningen.

Dueland ser frem til et skikkelig samlet løft til en næring som sårt trenger tilskudd av arbeidskraft.

-Vi har enorme muligheter på Haugalandet. Det har de siste årene skjedd mye på produktsiden, kompetanse og servicegraden. Mulighetene ligger foran oss, og da må vi sørger for å gå i samlet flokk; næringen selv og kommunene i regionen. På den måten kan vi oppnå god reisemålsutvikling og besøksforvaltning. Det er mye i regjeringens "Veikart for Reiselivet" å sette seg inn i, så jeg ser frem til å dukke ned i dokumentet, sier en entusiastisk Dueland.

 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund