Schöpwinkel blir CEO i nytt plastgjenvinningsselskap

06.02.2023
Ralf Schöpwinkel har over 25 års erfaring med materialgjenvinning og internasjonale avfallsmarkeder. Han blir nå CEO i nyopprettede Polynate, men fortsetter også som deleier i Geminor. 
Nyopprettede Polynate har ambisjoner om å bli en ledende aktør innen gjenvinning av plast
Quantafuel og Geminors nyopprettede selskap, Polynate – Circular Plastic Solutions, har som ambisjon å bli en ledende aktør innen gjenvinning av plast i Norden og Storbritannia. Selskapet skal ledes av Ralf Schöpwinkel, som kommer fra Geminor med 25 års bransjeerfaring i sekken.  

- Jeg er veldig motivert til å ta fatt på den nye rollen. Med Polynate skal vi ta en ledende posisjon i verdikjeden for plast i Norden og Storbritannia, sier Ralf Schöpwinkel.

Han kommer fra rollen som COO og CSO i gjenvinning- og logistikkselskapet Geminor, som han siden 2008 har bidratt med å etablere i ni europeiske land. Schöpwinkel, som forblir deleier i Geminor, har over 25 års erfaring med materialgjenvinning og internasjonale avfallsmarkeder, blant annet fra Norsk Hydro.

Hovedfokus på bærekraftig håndtering av plast
Polynate skal kun fokusere på plastavfall, med hovedfokus på å forsyne materialgjenvinningsselskapet Quantafuel sine nåværende anlegg i Kristiansund (mekanisk materialgjenvinning), Skive i Danmark (kjemisk materialgjenvinning) og de planlagte anleggene i Danmark og Storbritannia, i tillegg til fellesprosjektet med Eurazeo: ReSource, Danmarks største plastsorteringsanlegg i Esbjerg som skal stå klart ved årsskiftet 2023/2024. Polynate skal også inn i det britiske markedet, der Quantafuel de kommende årene har en ambisiøs prosjektplan innenfor kjemisk materialgjenvinning med flere Plastic-to-Liquid (PtL) anlegg.

Polynate skal være en viktig bidragsyter til at avfallsplast blir håndtert og benyttet på den mest bærekraftige måten tilgjengelig, forteller administrerende direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad.

– Satsingen vi gjør sammen med Quantafuel er strategisk viktig for Geminor, fordi vi som konsern ønsker å øke vår markedsandel og sikre oss nye nedstrømsløsninger for plast. Det blir stadig viktigere å sortere plast ut fra restavfallet, både for å ha mer råstoff til nye plastprodukter, men også for å redusere den fossile andelen i restavfall som går til energigjenvinning, sier Kjetil Vikingstad.

Kjemisk resirkulering er løsningen
- Her ser vi et stort potensial. Kjemisk resirkulering av plast komplementerer mekanisk gjenvinning, og øker gjenvinningsgraden betydelig. På denne måten kan mange land få god drahjelp til å nå sine ambisiøse resirkuleringsmål. Nå ser jeg veldig frem til å fokusere utelukkende på plast og støtte industrialiseringen av Quantafuel, sier Schöpwinkel.

Quantafuels kjernevirksomhet er kjemisk resirkulering; det vil si at plast brytes ned i en pyrolyseprosess til de originale byggeklossene, bestående av karbon- og hydrogenkjeder, som så settes sammen igjen til innsatsstoff for bruk i ny plastproduksjon. Det ferdige oljeproduktet kan brukes til å produsere nye høykvalitetsprodukter som for eksempel matemballasje, som det stilles svært høye krav til både i Norge og EU.  

Oversikt over Quantafuels anlegg i Norge og Danmark:

Quantafuel Skive (Danmark):
Quantafuels første produksjonsanlegg for kjemisk resirkulering av plast med en kapasitet på å behandle 20.000 tonn plastavfall i året.

Quantafuel Kristiansund:
På Quantafuels anlegg i Kristiansund kombineres plastsortering og mekanisk gjenvinning av blandet hardplast, en fraksjon som i dag ofte går til deponering eller forbrenning. Quantafuel Kristiansund kan behandle opptil 20.000 tonn plast i året.

ReSource Denmark (Esbjerg)
Anlegget eies 50/50 av Quantafuel ASA og det franske, grønne investeringsfondet Eurazeo SE.

ReSource, som skal stå ferdig ved årsskiftet 2023/2024, blir Danmarks største plastsorteringsanlegg. ReSource vil ha en kapasitet til årlig å sortere opptil 160.000 tonn blandet plastavfall til resirkulerbare fraksjoner. Det er i dag et stort behov for infrastruktur for sortering av plastavfall, da plast i stor skala forbrennes eller eksporteres til utlandet, og ReSource blir en sentral bidragsyter til å nå målene for plastresirkulering i Norden når anlegget settes i drift.

Klima
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund