SI OSS HVORFOR!

08.09.2023
Foto: Arbeidedrpartiet, Høyre, FrP og Vindafjord kommune
Hvorfor skal bedriftsledere i regionen vår stemme på nettopp DERES parti?
 
Næringsforeningen har spurt fire partitopper i de største kommunene på Haugalandet om hvorfor bedriftsledere i regionen vår skal stemme på nettopp DERES parti.

Les hva de svarte:

Ap: Jarle Nilsen, ordførerkandidat på Karmøy
Haugalandet har unike muligheter. Regionen vår er navet i det grønne skifte. Arbeiderpartiet vil bidra til økt samhandling for å sikre lokal verdiskapning og attraktive arbeidsplasser. Vi ønsker å koble kompetanse og ressurser sammen og sikre gode rammebetingelser for å videreutvikle eksiterende bedrifter og etablering av ny bærekraftig næring.

Gjennom god arealplanlegging, kompetanse i kommunens næringsavdeling og fortsatt god eierstyring av offentlige selskaper vil vi legge til rette for vekst og utvikling i privat næringsliv. Det vi gjør sammen gir alltid bedre resultater enn det vi gjør hver for oss.   

H: Nils Konrad Bua, ordførerkandidat i Haugesund
Haugesund Høyre prioriterer det viktigste først. Vi skal sørge for utvikling i hele byen og ta regionsansvaret på alvor. Og ikke minst skal vi fortsette å være på lag med folk og næring som vil skape noe i vår kommune.

Gode lokalsamfunn bygges nedenfra og opp. Vi er avhengige av folk og næring som ønsker å bidra med å realisere sine mål og drømmer. Derfor vil vi lytte til bedriftenes behov og spille på lag med de som ønsker å satse i Haugesund. Målet må være at alle som vil skape noe i kommunen vår, skal få muligheten til det. Vi vil prioritere raskere saksbehandling, tilby næringsarealer i alle bydelene og holde de kommunale avgiftene så lave som mulig.
 
Haugesund er byen for langt flere enn kommunens innbyggere, og den posisjonen må vi ta på alvor. Vi skal være brobyggeren i regionen og initiativtaker til regionalt samarbeid. Vi går inn i en tid med både store utfordringer og muligheter. Haugesund Lufthavn, Haugaland Næringspark, Utsira Nord, Rogfast og E134 representerer noen av disse. Vi skal løfte blikket og jobbe sammen, også opp mot sentrale myndigheter, på vegne av både folk og næringsliv. Høyre skal være folkets stemme inn mot kommunen, ikke kommunens stemme ut mot folket. 


FrP: Randi Rettedal, ordførerkandidat i Tysvær

FrP i Tysvær har og vil fortsette med å jobbe for et bomfritt Haugaland  og er pådriver for å få staten til å finansiere flaskehalser i trafikken. (Frakkagjerdkrysset, Slåttevik)

Vi har stemt imot næringsskatt og være svært tilbakeholdne med økning av skatter og avgifter som ikke er pålagt oss fra staten. Vi støtter fullt ut initiativet fra FrP sentralt, om å innføre en max pris på strøm. 

FrP i Tysvær støtter og er pådriver for tilrettelegging av bolig- og næringstomter i hele kommunen som en del av satsningen «Levende bygder». Dette i tillegg til å være vertskommune for større industrietableringer i Haugaland Næringspark på Gismarvik. Slåttevik/Tysværvågområde er «Levende bygder» i dag og er naturlige bo- og oppvekstområde for Næringsparken på Gismarvik.


Sp: Ole Johan Vierdal, ordførerkandidat i Vindafjord
SP i Vindafjord har ei god liste med 22 flotte representantar som stiller til val, 12 damer og 10 menn, god geografisk sprenging og alder. Vindafjord har eit fantastisk næringsliv og over lang tid har ein prøvd å legga til rette for etableringar, som industriområdet Nærheim, Knapphus, Raunes, Dommersnes og Haugaland næringspark. Vindafjord SP har vore med på å legge til rette infrastruktur på Haugalandet saman med dei andre kommunane når det gjeld veg, strøm ny 420kw linje og flyplass.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund