Skal samarbeide om hydrogenproduksjon til havs

31.01.2024
Elin Steinsland, administrerende direktør i HydePoint og Knut Vassbotn, CEO i Deep Wind Offshore
Havvindselskapet Deep Wind Offshore har inngått samarbeid med HydePoint for å se på muligheter for hydrogenproduksjon fra havvind.

Deep Wind Offshore er en internasjonal utvikler og eier av havvindparker, så langt med prosjekter i Norge, Sverige og Sør-Korea. HydePoint er et produkt- og teknologiselskap som tilbyr løsninger som kan integrere produksjon av hydrogen i havvindparker.


-Hydrogen vil bli en helt essensiell del av energimiksen mot netto null. Ved å produsere hydrogen i forbindelse med havvind kan vindparkene bygges lengre ute til havs og dermed unngå konfliktområder. Dette kan øke både effektiviteten og lønnsomheten, og er relevant for flere av markedene vi opererer i – i første omgang Sverige, sier Knut Vassbotn, CEO i Deep Wind Offshore i en pressemelding.
 

For å nå klimamålene har EU-kommisjonen har lansert en handlingsplan som skal sikre vekst i vindkraft. Planen innebærer at det installeres totalt 500 GW vindkraft innen 2030. Elektrisitetsproduksjon fra havvind vil bli en betydelig kilde til fornybar energi. Det er likevel ikke kapasitet i dagens nett til å ta imot de store kraftmengdene. Hydrogenproduksjon til havs fra havvind vil redusere behovet for investeringer i nett, samt gi et fornybart produkt som kan leveres til etterspørselssentre lenger unna.

For tiden undersøkes det eksportledninger for hydrogen fra Norge, Sverige og Finland til Tyskland. Disse kan legge til rette for hydrogenproduksjon nær vindparkene og levere hydrogen direkte inn i rørledningene.

-Å jobbe mot mulig integrasjon av havvind og hydrogen i en tidlig prosjektutviklingsfase kan både øke verdien av den kombinerte løsningen og redusere avhengigheten av oppgraderinger av eksisterende infrastruktur. I tillegg kan dette korte ned tiden det tar å starte produksjon av grønt hydrogen offshore, sier Elin Steinsland, administrerende direktør i HydePoint.

EU har satt et mål om 20 millioner tonn hydrogen produsert fra fornybar energi innen 2030. Hydrogen vil i stor grad bli brukt som råstoff i prosessindustrien for å produsere komponenter som ren gjødsel, grønt stål og grønt brensel for spesielt den maritime sektoren.

Samarbeidet mellom Deep Wind Offshore og HydePoint er et bevis på bransjens engasjement for innovasjon og bærekraft. Hydrogenproduksjon til havs kan bidra til å optimalisere verdien av havvindparker gjennom best mulig utnyttelse av all tilgjengelig kraft og tilby hydrogen til et voksende europeisk marked.
 

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund